Akut Miyokard İnfarktüsünde Trombolitik Tedavi

TROMBOLİTİK TEDAVİ ENDİKASYONLARI

 İleri yaş (>75), kontrol altında hipertansiyon, travmatik olmayan kalb-akciğer canlandırması (CPR) da bugün artık trombolitik tedavi için kontrendikasyon oluşturmamaktadır.

Diğer taraftan, ST çökmesi ile birlikte olan göğüs ağrılarında trombolitik tedavi endikasyonu yoktur.