Akut Miyokard İnfarktüsünde Trombolitik Tedavi

TROMBOLİTİK TEDAVİ KOMPLİKASYONLARI VE TEDAVİLERİ

Hipotansiyon:

SK tedavisi sırasında görülebilir. İnfüzyon hızının azaltılması veya kesilmesi, gerekirse serum fizyolojik verilmesi ile tedavi edilir. Kan basıncı yükseldikten sonra trombolitik tedaviye devam edilebilir.

Kanama:

Hafif ve yüzeyel kanamalar, damar üzerine baskı uygulanarak durdurulabilir. Büyük ve önemli kanamalarda trombolitik ve antikoagülan ilaçlar kesilmeli, damar üzerine baskı yapılıp, volüm genişletici sıvılar ve gerekirse kan verilmelidir. Bu arada pıhtılaşma testleri için sitratlı kan alınır, fibrinojen düzeyine bakılır. Kanama devam ediyorsa 10 Ü kriyopresipitat (ülkemizde bulunması çok zor) veya eşdeğeri olarak 1-2 Ü antihemofilik globulin ve/veya 2-6 Ü taze donmuş plazma (TDP verilir. Kanama zamanı uzunsa (9 dakika üzerinde) trombosit süspansiyonu, 9 dakika altında ise, kanama devam ediyor ve intrakraniyal kanama varsa, antifibrinolitik ilaçlar (epsilon aminokaproik asit=epsamin, tranexamic asit= transamine) kullanılmalıdır.

Ateş:

Antipiretik (ör: parasetamol) ile tedavi edilir.

Allerjik reaksiyonlar:

Bilinen şekilde tedavi edilir.

Reperfüzyon aritmileri:

Genellikle geçicidir ve tedavi gerektirmezler. Ancak, hemodinamik bozukluk sebebi olurlar, sık ve tehlikeli hal alırlarsa, AMİ seyrinde olduğu gibi, bilinen şekilde tedavi edilirler.