Akut Miyokard İnfarktüsünde Trombolitik Tedavi

Özet 

Bugün için eldeki verilerin ışığında, her AMİ hastası trombolitik tedavi için değerlendirilmeli ve kontrendikasyon yoksa, mümkün olan en kısa zamanda trombolitik tedavi verilmelidir. Ayrıca bu arada, çok erken dönemde, trombolitik ilaç verilsin veya verilmesin aspirin mutlaka verilmelidir. Son yıllarda AMİ tedavisinde ilk tedavi aracı olarak (primer) balon anjiyoplasti (PTCA) yöntemi de uygulanmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır. Devamlı hazır laboratuvar ve ekibi gerektiren primer PTCA yöntemi, trombolitik tedaviye ciddi bir alternatif olarak görülmektedir.

Aşağıdaki tedavi şeması, bu konudaki yaklaşımı özetlemektedir (14).

 

Şema

* = Kontrendikasyon yoksa
** = AMİ’nde PTCA, trombolitik tedavinin sakıncalı olduğu veya yapılamadığı durumlar dışında, ilk tedavi yolu olarak da seçilebilir.