Koroner Kalp Hastalığından Korunma ve Tedaviye İlişkin Ulusal Kılavuz

Koroner Kalp Hastalığı için Risk Faktörleri

Yaş: Erkeklerde 45
        Kadınlarda 55 veya erken menopoz

Aile öyküsü: Birinci derecede erkek akrabalarda 55 yaşından, birinci derecede kadın akrabalarda 65 yaşından önce infarktüs (veya ani ölüm) bulunması

Sigara içiyor olmak

Hipertansiyon 140/90 mmHg veya antihipertansif tedavi alıyor olmak.

Total kolesterol > 200 mg/dl (LDL-kolesterol 130 mg/dl)

Düşük HDL-kolesterol düzeyi <35 mg/dl

Diabetes mellitus

Yüksek HDL-kolesterol düzeyi ( 60 mg/dl) hastalık riskini azaltmaktadır.
(Bu lipid değerlerinin mmol/L olarak ifade edilişi için metin sonundaki konverziyon cetveline bakınız).

Lipid Metabolizması Bozukluğunun Araştırılması
20 yaş üzerindeki kişilerde serum total kolesterol düzeyi ölçülmeli, normal bulunanlarda 5 yılda bir kontrol edilmelidir. Eğer olarak varsa aynı zamanda trigliserid ve hDL-K düzeyleri de ölçülmelidir. Bu ölçümlerin LDL-K = Total kolesterol (HDL-K+TG/5) formülü ile LDL-K hesaplanabilir.

Birinci derecedeki akrabalarında 50 yaş altında koroner kalp hastalığı ve/veya yüksek kolesterol düzeyi olan çocuklarda (2-19 yaş) da bu ölçümler yapılmalıdır.

Bir kişide yüksek lipid düzeyi tanısı için en az iki ölçümde yüksek düzey saptanması gereklidir. Total kolesterol ve HDL-kolesterol ölçümü için açlık gerekmez. Güvenilir trigliserid düzeyi ancak en az 9 saatlik açlıktan sonra elde ediebilir. Akut miyokard infarktüsünden sonra ise, ilk 24 saat içinde veya 3 ay sonra yapılan ölçümlere güvenilebilir.

Hedef, koroner kalp hastalığı (KKH) için yüksek risk altında olan kişileri saptayıp, bunları uygun bir şekilde tedavi etmek suretiyle kolesterol düzeyi 200 mg/dl altında, HDL-K düzeyi 35 mg/dl üzerinde, ideal kilosunda veya buna yakın, hareketli, spor yapan, sigara içmeyen sağlıklı bir toplum oluşturmaktır.