Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu

 

Kılavuzun Hazırlanmasında Katkısı Bulunan Kişi ve Kuruluşlar(Alfabetik sırayla)

Prof. Dr. Esmeray ACARTÜRK (Çukurova Üniv. Tıp. Fak. Kardiyoloji AbD)

Doç. Dr. Fehmi AKÇİÇEK (Ege Üniv. Tıp. Fak. Nefroloji BD)

Prof. Dr. Güneş AKGÜN (Ankara Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji AbD)

Prof. Dr. Dursun ATILGAN (İstanbul Üniv İstanbul Tıp Fak Kardiyoloji AbD)

Prof. Dr. Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK (İstanbul Üniv İstanbul Tıp Fak Kardiyoloji AbD)

Prof. Dr. Aykan CANBERK (İstanbul Üniv İstanbul Tıp Fak Klinik Farmakoloji AbD)

Prof. Dr. Nail ÇAĞLAR (Ankara Üniv Tıp Fak Kardiyoloji AbD)

Prof. Dr. Agah ÇERTUĞ (Ege Üniv Tıp Fak Anesteziyoloji AbD)

Uzm. Dr. Yavuz ERYILMAZ (İstanbul, Göztepe SSK İç Hastalıkları Kliniği)

Hipertansiyonla Mücadele Derneği

Prof. Dr. Barış İLERİGELEN (İstanbul Üniv Cerrahpaşa Tıp Fak Kardiyoloji AbD)

Prof. Dr. Sezer KARCIER (İstanbul Üniv Kardiyoloji Enstitüsü)

Prof. Dr. Baki KOMSUOĞLU (Kocaeli Üniv Tıp Fak Kardiyoloji AbD)

Prof. Dr. Nevres KOYLAN (İstanbul Üniv İstanbul Tıp Fak Kardiyoloji AbD)

Prof. Dr. Emre KUMRAL (Ege Üniv Tıp Fak Nöroloji AbD)

Prof. Dr. İstemi NALBANTGİL (Ege Üniv Tıp Fak Kardiyoloji AbD)

Prof. Dr. Altan ONAT (İstanbul Üniv. Cerrahraşa Tıp Fak., Türk Kardiyoloji Der. Bşk.)

Prof. Dr. M. Remzi ÖNDER (Ege Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji AbD)

Uzm. Dr. Filiz ÖZERKAN (Ege Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji AbD)

Prof. Dr. İnan SOYDAN (Ege Üniv Tıp Fak Kardiyoloji AbD)

Prof. Dr. Bilgin TİMURALP (Osmangazi Üniv Tıp Fak Kardiyoloji AbD)

Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU (Hacettepe Üniv Tıp Fak Kardiyoloji AbD)

Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Çalışma Grubu

Redaksiyon Komitesi

Prof.Dr. M. Remzi ÖNDER (Başkan)

Prof. Dr. Altan ONAT

Prof. Dr. Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK

Prof. Dr. Sezer KARCIER

Prof. Dr. Barış İLERİGELEN (Üyeler)