Tablo 1. Bakteriyemi sıklığı ve endokardit profilaksisi

Sıklıkla bakteriyemiye yol açan ve endokardit profilaksisi önerilen işlemler

Dış çekimi

Plak temizliği ve dişeti ameliyatları gibi periodontal girişimler; diş implantasyonları; kök-kanal tedavisi gibi apeksi geçen endodontal cerrahi uygulamalar; intraligamanter lokal anestetik injeksiyonları, genel olarak diş ve dişetine müdahale sırasında kanama beklenen bütün durumlar

Tonsillektomi ve/veya adenoidektomi

Solunum yolları mukozalarında kanamaya yol açacak tüm cerrahi girişimler

Rijid bronkoskop ile bronkoskopi

Özofagus varislerinin skleroterapisi; özofagus striktürlerinin dilatasyonu; lazer uygulamaları

Safra yollarında obstrüksiyon varlığında endoskopik retrograd kolanjiyografi

Safra yolları cerrahisi; bağırsak cerrahisi; ürogenital cerrahi ve prostat ameliyatları; prostat biyopsisi, transuretral rezeksiyon; uretra dilatasyonu; sistoskopi†

Bakteriyemi sıklığı düşük olan ve kesin profilaksi indikasyonu olmayan durumlar

Diş dolgusu; lokal anestezi uygulanması; endodontik kanal tedavisi; geçici dolgular; post-op dikiş alınması; takılıp çıkarılan ortodontik ve prostodontik cihazların yerleştirilmesi; oral radyografi çekilmesi; süt dişlerinin dökülmesi

Endotrakeal intübasyon

Fleksibl bronkoskop ile bronkoskopi ± biyopsi*

Timpanostomi tüpü konulması

Transözofageal ekokardiyografi*

Gastrointestinal endoskopi ve kolonoskopi ± biyopsi*

Karaciğer vb. Organ ve doku biyopsisi, polipektomi, sfinkterotomi

Vaginal doğum ve vaginal histerektomi*, sezeryan doğum;

Bakteriüri yoksa mesaneye sonda konulması; infeksiyon bulgusu yoksa serviks dilatasyonu ve küretaj; medikal abortus; sterilizasyon işlemleri; rahimiçi araç konulması veya çıkarılması

Kalp kateterizasyonu; balon anjioplasti; “pacemaker”, implante edilebilir defibrilatör veya koroner stent uygulanması

Sünnet

Koroner bypass cerrahisi

 * İnfektif endokardit açısından yüksek risk taşıyan hastalara profilaksi önerilebilir.

† Bakteriürisi olan hastalar uygun antibiyotik tedavisi ile, taş kırma dahil, tüm ürolojik işlemlerden önce idrar steril hale getirilmelidir.