Tablo 2: İnfektif endokardit profilaksisi önerileri

Endokardit profilaksisi önerilenler

Prostetik kalp kapakları (Biyoprotez, Homogreft kapaklar)

Önceden endokardit geçirmiş olgular

Kompleks siyanotik konjenital kalp hastalıkları (tek ventrikül, transpozisyon, Fallot Tetralojisi)

Cerrahi olarak pulmoner şant uygulanan olgular

Yukarıdakilerin dışındaki konjenital kalp hastalıkları (Sekundum tipi ASD dışında)

Edinsel kapak hastalıkları (Romatizmal kapak hastalıkları)

Hipertrofik kardiyomiyopati

Mitral kapak prolapsusu (yetmezlik ve/veya kapakçık kalınlaşması ile)

 

Endokardit profilaksisi önerilmeyenler

İzole sekundum tipi atriyal septal defekt

Cerrahi olarak düzeltilmiş ASD, VSD, PDA

Mitral valv prolapsusu (mitral yetmezlik olmadan)

Kawasaki hastalığı (kapak disfonksiyonu olmayan)

Akut romatizmal ateş geçirmiş olmak (kapak disfonksiyonu olmayan)

Kardiyak pacemakerlar ve defibrilatörler