Tablo 3. Dental, oral, solunum ve özefagus ile ilişkili girişimlerde infektif endokardit profilaksisi

Durum

Antibiyotik

Önerilen rejim*

Standart genel profilaksi

Amoksisilin

Erişkinlerde: 2g; çocuklarda: 50 mg/kg PO, girişimden 1 saat önce

Oral alamayan veya gastrointestinal

emilim problemi olanlar

Ampisilin

Erişkinlerde: 2g; cocuklarda: 50 mg/kg IM veya IV, işlemden önceki 30 dk içinde

Penisilin alerjisi

Klindamisin

Erişkinlerde: 600 mg; çocuklarda: 20 mg/kg PO, girişimden 1 saat önce

 

veya

 
 

Sefaleksin ya da † sefadroksil†

Erişkinlerde: 2g; cocuklarda: 50 mg/kg PO, girişimden 1 saat önce

 

veya

 
 

Azitromisin ya da klaritromisin

Erişkinlerde: 500 mg; çocuklarda: 20 mg/kg, IV, girişimden önceki 30 dk içinde

Penisilin alerjisi veya oral alamayanlar

Klindamisin

Erişkinlerde: 600 mg; çocuklarda: 20 mg/kg IV, girişimden önceki 30 dk içinde

 

veya

 
 

Sefazolin†

Erişkinlerde: 1 g; çocuklarda: 25 mg/kg, IM veya IV girişimden önceki 30 dk içinde

* Çocuklarda total doz erişkin dozunu aşmamalıdır

† Penisiline karşı erken tip hipersensitivite reaksiyonu (ürtiker, anjiyoödem ve anaflksi) olanlarda sefalosporinler kullanılmalıdır.