Tablo 4. Genitoüriner ve Gastrointestinal (özefagus dışı) girişimlerde infektif endokardit profilaksisi

Durum

Antibiyotik*

Önerilen rejim †

Yüksek risk grubu

Ampisilin+gentamisin

Erişkinlerde: 2 g ampisilin IV veya IM + 1.5 mg/kg (max. 120 mg) gentamisin, girişimden önceki 30 dk içinde; 1g ampisilin IV veya IM ya da 1g amoksisilin PO, girişimden 6 saat sonra.

   

Çocuklarda: 50 mg/kg (max. 2g) ampisilin IV veya IM + 1.5 mg/kg gentamisin işlemden önceki 30 dk içinde; 25 mg/kg ampisilin IV veya IM ya da 25 mg/kg amoksisilin PO, işlemden 6 saat sonra.

Ampisilin/amoksisilin allerjisi olan yüksek riskli hastalar

Vankomisin veya teikoplanin + gentamisin

Erişkinlerde: 1 g vankomisin IV (1-2 saat infüzyon) + 1.5 mg/kg (max. 120 mg) gentamisin, girişimden önceki 30 dk içinde enjeksiyon ya da infüzyon tamamlanmalı. Vankomisin yerine 400 mg teikoplanin IV bolus şeklinde verilebilir.

   

Çocuklarda: 20 mg/kg vankomisin IV (1-2 saatte infüzyon) + 1.5 mg/kg gentamisin, girişimden önceki 30 dk içinde enjeksiyon ya da infüzyon tamamlanmalı.

Orta risk grubu

Amoksisilin veya ampisilin

Erişkinlerde: 2 g amoksisilin PO, girişimden 1 saat önce veya 2 g ampisilin IM/IV girişimden önceki 30 dk içinde

   

Çocuklarda: 50 mg/kg amoksisilin PO, girişimden 1 saat önce veya 50 mg/kg ampisilin IM/IV, işlemden önceki 30 dk içinde.

Ampisilin/amoksisilin alerjisi olan orta riskli hastalar

Vankomisin

Erişkinlerde 2 g vankomisin IV (1-2 saatte infüzyon), girişimden önceki 30 dk içinde infüzyon tamamlanmalı. Vankomisin yerine 400 mg teikoplanin IV bolus şeklinde verilebilir.

   

Çocuklarda: 20 mg/kg vankomisin IV (1-2 saatte infüzyon), girişimden önceki 30 dk içinde infüzyon tamamlanmalı

* Çocuklarda total doz erişkin dozunu aşmamalıdır.

† Vankomisin/teikoplanin ve gentamisin için ikinci doz önerilmez.