İnfektif endokarditten Korunma Kılavuzu

Kılavuz Hazırlama Kurulu

Prof.Dr. Ali Oto (Başkan)

Prof.Dr. Erdal Akalın

Prof.Dr. Murat Akova

Prof.Dr. Semra Çalangu

Prof.Dr. Volkan Korten

Prof.Dr. Ömer Kozan

Doç.Dr. Mehmet Özkan