Tablo V: Sildenafil ile birlikte nitrat kullanımı sonucu gelişen hipotansiyona yaklaşım

1. Nitrat veya nitroprusid kesilmeli

2. Hasta Trendelenburg pozisyonuna getirilmeli

3. İntravenöz sıvı replasmanı uygulanmalı

4. Alfa- ve beta-adrenerjik agonist tedavi başlanmalı (Ancak akut iskemik sendromu kötüleştirebileceği veya başlatabileceği unutulmamalı).

5. Gerekirse intra-aortik balon pompası ile hemodinamik destek verilmeli