Türk Kardiyoloji Derneği Koroner Arter Hastalığına Yaklaşım ve Tedavi Kılavuzu

 

   Önsöz

 1. Koroner arter hastalığında risk etmenlerini düzeltmenin etkinliği

  1. Koroner arter hastalığı riskini kesinlikle azalttığı kanıtlanmış etmenler
   Diyet, kolesterol düşürücü tedavi, hipertansiyon tedavisi, sigara bırakma, antiagregan-antitrombotik tedavi

  2. Koroner arter hastalığı riskini azaltması muhtemel etmenler
   Diyabet, fizik aktivite, HDL yükseltilmesi, trigliserid düşürülmesi, obezitenin kontrolü, östrojen replasman tedavisi

  3. Koroner arter hastalığı riskini azaltabileceği umulan faktörler
   Psikososyal faktörler, hiperhomosisteinemi, lipoprotein (a), antioksidan tedavi

  4. Risk artışına neden olduğu bilindiği halde, değiştirilemeyen faktörler: aile öyküsü, erkek cinsiyet

 2. Koroner arter hastalığı spektrumu ve risk belirleme

  • Koroner arterhastalığı spektrumu

  • Risk konusuna genel bakış

  • Koroner arter hastalığı bulunmayan kişilerde risk öngörülmesi

  • Koroner arter hastalarında risk öngörülmesi

  • Kararsız anginada risk katmanlaması ve öngörüsü

  • Noninvazif testleme ile risk öngörüsü

 3. Kronik koroner kalp hastalığı

  1. Stabil angina pektoris'in tanısı ve tıbbi tedavisi

   • Tanım ve fizyopatoloji

   • Doğal gidiş ve prognoz

   • Tanı, angina sınıflaması

   • KAH tanı ve değerlendirilmesinde fonksiyonel testler

   • Seçilecek incelemeler

   • Koroner anjiyografi

   • Stabil angina pektoris'in tıbbi tedavisi

   • Altgruplarda yaklaşım

  2. İnvazif girişimler ve sonuçları

   • PTKA ile tıbbi tedavinin karşılaştırılması

   • İntrakoroner stentler ve klinik uygulamaları

  3. Kronik koroner arter hastalığında koroner baypas cerrahisi

   • Cerrahi endikasyonları

   • Greftler ve açıklık oranları

   • Riskler ve komplikasyonlar

   • Cerrahi ile tıbbi tedavinin karşılaştırılması

   • Cerrahi ile PTKA'nın karşılaştırılması

 4. Akut koroner sendromlar

  1. Kararsız angina ve Q-dalgasız miyokard infarktüsü

   • Tanım, risk ve prognoz

   • Patogenez

   • Genel tedavi ilkeleri

   • Girişimci tedavi

   • Tıbbi ve girişimsel tedavilerin karşılaştırılması

  2. Kararsız angina döneminde cerrahi tedavi

 5. Maliyet-etkinlik analizi

  • Genel değerlendirme ve sonuçlar

  • Ülkemizde tedavinin maliyet-etkinliği

 6. Tedaviye bireysel yaklaşım ve koruyucu kardiyoloji servis organizasyonu

  • Kardiyovasküler risk, korunma ve tedavi kavramları

  • Sekonder korunmanın anahatları

  • Koruyucu kardiyoloji servis organizasyonu

  • Önündeki engeller