Tablo 12. Anginalı kişilerde yaş ve cinsiyete göre KAH olasılığı*

 

Yaş

 

Tipik Angina

 

Atipik angina

Angina Dışı

Göğüs ağrısı

 

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

69.7 - 3.2

87.3 - 1.0

92.0 - 0.6

94.3 - 0.4

25.8 - 6.6

55.2 - 6.5

79.4 - 2.4

90.1 - 1.0

21.8 - 2.4

46.1 - 1.8

58.9 - 1.5

67.1 - 1.3

4.2 - 1.3

13.3 - 2.9

32.4 - 3.0

54.4 - 2.4

5.2 - 0.8

14.1 -1.3

21.5 - 1.7

28.1 -1.9

0.8 - 0.3

2.8 - 0.7

8.4 - 1.2

18.6 - 1.9

*Diamond GA, et al (54)