YAZAR DİZİNİ (Author Index)

Cilt (Vol) 29, 2001

 

A

Abacı, Adnan, 674

Acartürk, Esmeray, 777-800

Açıkel, Mahmut, 31, 229

Adalet, Kamil, 105, 164

Ağaçdiken, Aysel, 406

Ağıldere, A. Muhteşem, 584

Ahunbay, Gülay, 59

Akalın, Figen, 557

Akçay, Murat, 25, 173

Akçevin, Atıf, 62

Akdemir, İlyas, 25, 173, 723

Akdeniz, Bahri, 476

Akgün, Güneş, 369

Akın, Mustafa, 158, 488

Akıncı, Devrim, 202

Akıncı, Esat, 619

Aksoy, Mehmet, 298, 723

Aktolun, Cumali, 406

Aktöz, Meryem, 250

Akyol, Ahmet, 445, 642, 756

Akyürek, Ömer, 258

Alan, Bircan, 191

Alan, Sait, 85, 191

Alhan, Cem, 173, 364, 626

Alkan, Tijen, 62

Alp, Necip, 229

Alpagut, Ufuk, 523

Altunkeser, Bülent Behlül, 40

Altuntaş, İrfan, 31

Arıkan, Ünser, 584

Aslan, Özgür, 476

Aşkın, Demet, 62

Ata, Necmi, 321

Atalay, Semra, 80

Ateşal, Sebahattin, 31

Aydınalp, Özlem, 85, 221

Aydınlar, Ali, 695, 777-800

Aydoğan, Ümrah, 59, 62, 292, 571

Ayerden, Fatma, 111

Aytaç, Aydın, 62

 

 

B

Babalık, Erhan, 100

Badak, Özer, 476

Bahadır, Hakan, 93

Bakay, Cihat, 302, 747

Balkanay, Mehmet, 543, 619

Baran, İbrahim, 695

Barçın, Cem, 354

Barlas, Deniz, 426

Başar, Emrullah, 674, 776

Başar, Ömer, 8, 72, 268, 334, 344, 430, 493, 633, 666

Başaran, Murat, 523

Başaran, Yelda, 53, 146, 499

Başarıcı, İbrahim, 256

Başkan, Merve, 47

Batmaz, Gülhis, 59

Batum, Sabri, 437

Bayındır, Osman, 549

Bayram, Fahri, 674

Beşikçi, Resmiye, 549

Bilal, Mehmet Salih, 747

Bilsel, Tuba, 756

Birand, Ahmet, 153

Bolca, Osman, 257, 400, 678, 687

Boyacı, Bülent, 111

Bozkurt, Abdi, 153

Bozkurt, Engin, 31, 229

Bulutçu, Füsun, 549

 

C

Can, Levent, 741

Cemri, Mustafa, 111, 253, 426

Ceyhan, Köksal, 8, 72, 139, 268, 274, 334, 344, 430, 493, 633, 666

Ceyhan, Mert, 426

Cingözbay, Yılmaz, 499

Cinsoy, Sacit, 678, 687

Cordan, Jale, 695, 777-800

Coşkun, Mehmet, 657

 

Ç

Çağlar, Nuri, 25, 173, 565

Çalık, Mustafa, 588

Çamur, Gerçek, 364

Çavuşoğlu, Yüksel, 321

Çehreli, Şengül, 777-800

Çelik, Seden Erten, 687

Çengel, Atiye, 111

Çetinkaya, Ali, 8, 72, 139, 268, 334, 344, 430, 493

Çine, Naci, 637

 

D

Dağdelen, Sinan, 25, 173, 215, 364, 413, 565, 626

Dağdeviren, Bahadır, 257, 400, 678, 687, 756

Dağlar, Bahadır, 543

Davutoğlu, Vedat, 723

Dayıoğlu, Enver, 523

Değertekin, Muzaffer, 286, 499, 612

Delgado, Reynolds, 536

Demir, İbrahim, 256

Demirel, Şeref, 637

Demirkol, Onur, 53

Demirsoy, Ergun, 774

Demirtaş, Ertan, 354, 481, 654

Diker, Erdem, 258, 708

Dinçkal, M. Hakan, 723

Dindar, İsmet, 215, 413

Doğan, Sait, 506

Dönmez, Gülzade, 111

Dörtlemez, Halis, 111, 426

Dörtlemez, Övsev, 111, 253

Duran, Nilüfer Ekşi, 286, 612

 

E

Ebinç, Haksun, 111

Eksik, Abdurrahman, 687

Elmacı, Türkan Tansel, 450, 571

Emek, Abdusselam, 31

Emre, Ayşe, 298

Enar, Rasim, 506, 588

Erbaş, Cennet, 506

Ercan, İlker, 695

Erdem, Nihal, 741

Erdem, Sevcan, 386

Erdinç, Kürşad, 481

Erdine, Serap, 637

Erdinler, İzzet, 445, 577, 642, 756

Erdoğan, Hasan B. , 420

Erek, Ersin, 465, 747

Eren, Ercan, 619

Eren, Mehmet, 257, 400, 678, 687

Eren, Nevnihal, 25, 173, 565

Erer, Burak, 8, 72, 268, 274, 334, 344, 430, 493, 633, 666

Ergelen, Mehmet, 25, 173, 215, 413, 565

Ergin, Ali, 674

Erinç, Kürşad, 354, 654

Erk, Osman, 637

Erkan, Aycan, 253

Ermeydan, Cem, 53, 146, 499

Eroğlu, Elif, 499

Erol, M. Kemal, 31, 229

Ersanlı, Murat, 117

Ersek, Birsen, 298

Ersoy, Cihangir, 62

Eryol, Namık Kemal, 674

Eryonucu, Beyhan, 8

Erzengin, Faruk, 105, 164

 

F

Frazier, O. Howard, 536

 

G

Gemici, Kani, 695

Gençbay, Murat, 286, 612

Gerçekoğlu, Hakan, 298

Gök, Hasan, 40, 762

Göksedef, Deniz, 420

Göktekin, Ömer, 321

Görenek, Bülent, 321

Görgülü, Şevket, 678, 687

Görmez, Selçuk, 298

Gül, Çetin, 250

Gülbaran, Murat, 100

Güler, Mustafa, 543, 619

Güllülü, Sümeyye, 695

Gümüş, Halil, 80,

Güneri, Sema, 476

Gürbüz, Ali, 420

Gürbüz, Metin, 695

Gürkan, Kadir, 445, 756

Gürmen, Tevfik, 100

Gürses, Dolunay, 47

Gürsürer, Metin, 298

Güzelmeriç, Füsun, 619

 

H

Haznedaroğlu, İbrahim, 202

Hergenç, Gülay, 72, 139, 208, 528, 666

Hodoğlugil, Uğur, 426

Hökenek, Faruh, 523

 

I

Işık, Ersoy, 354, 654

Işık, Ömer, 543

 

İ

İlçöl, Yeşim, 695

İltümür, Kenan, 85

İmamoğlu, Ayten, 80

İpek, Gökhan, 420, 543, 619

İzgi, Akın, 215, 413

 

K

Kahraman, Göksel, 406, 591

Kale, Arzum, 651

Kalko, Yusuf, 523

Karabulut, Hasan, 25, 173, 364, 565, 626

Karabulut, Mustafa, 146

Karacı, A. Rıza, 549

Karadede, Aziz, 85, 187, 191, 221, 437

Karahan, Ayşegül, 577

Kargı, Aydın, 523

Karpuz, Hakan, 777-800

Katırcıoğlu, Fehmi, 777-800

Kayıkçıoğlu, Meral, 158, 238, 741

Keleş, İbrahim, 8, 139, 268, 274, 334, 344, 430, 493

Keleştimur, Fahrettin, 674

Kes, Sırrı, 202

Kılıçarslan, Fethi, 481

Kınoğlu, Barbaros, 465, 747

Kırali, Kaan, 420, 543

Kırılmaz, Ata, 481, 654, 770

Kırımlı, Önder, 476

Kirazlı, Şerafettin, 202

Koçak, Gülendam, 47, 80

Komsuoğlu, Baki, 406, 591

Konuralp, Cüneyt, 536

Korkmaz, A. Ali, 549

Korkut, A. Kubilay, 549

Korkut, Bayram, 40

Koylan, Nevres, 610

Köksal, Gülden, 202

Köse, Sedat, 354

Kudaiberdieva, Gulmira Z. , 153, 321

Kula, Serdar, 246

Kurşaklıoğlu, Hürkan, 354

Kurtoğlu, Nuri, 53, 146, 215, 413, 499

Küçükoğlu, Serdar, 777-800

Küçükosmanoğlu, Osman, 386

Kültürsay, Hakan, 373, 741

Kürüm, Turhan, 250

 

M

Mandeep, R. Mehra, 36

Mansuroğlu, Denyan, 543

Mercanoğlu, Fehmi, 105, 164, 471

Meriç, Mehmet, 105, 164, 389

Mermer, Serdar, 657

Mutlu, Bülent, 53, 146, 499

Müderrisoğlu, Haldun, 584, 657

 

N

Narin, Ahmet, 777-800

Nazlı, Nasıh, 777-800

Nişancı, Yılmaz, 360, 471, 777-800

 

O

Oduncu, Tülay, 202

Oğuz, Enis, 445, 642, 756

Okay, Tuğrul, 379

Olga, Rüstem, 302

Omay, Serdar B. , 158, 488

Onat, Altan, 8, 72, 138, 139, 208, 268, 274, 334, 344, 430, 493, 513, 528, 602, 633, 666, 703, 733, 735

Oto, Ali, 657, 672

Oto, Aytekin, 202

 

Ö

Ökmen, Ertan, 577

Ömeroğlu, Suat N. , 420, 543

Öncül, Aytaç, 389

Öz, Dilaver, 678

Özbarlas, Nazan, 386

Özbay, Gültaç, 250

Özcan, Vural, 523

Özdamar, Murat, 476

Özdemir, Kurtuluş, 40

Özdemir, Murat, 111, 253

Özder, Ayşe, 313

Özenci, Metin, 36

Özer, Kerem, 105

Özer, Orhan, 687

Özer, Soylu, 400

Özkan, Alev Arat, 506, 588

Özsaruhan, Önal, 164, 360, 471

Öztürk, Servet, 100, 747

 

P

Paker, Tufan, 62

Payzın, Serdar, 238, 741

Pehlivanoğlu, Seçkin, 302, 506, 588

Polat, Adil, 619

Polat, Bülent, 549

 

R

Rabuş, Murat B. , 420

Radovancevic, Branislav, 536

Radovancevic, Rajko, 536

 

S

Sade, Elif, 202

Safalı, Mükerrem, 354

Sağcan, Abdi, 158, 488

Sağkan, Olcay, 93

Salih, Orhan Kemal, 386

Salihoğlu, Ece, 465, 747

Sancaktar, Oktay, 256

Sansoy, Vedat, 8, 72, 139, 268, 274, 325, 334, 344, 430, 493, 528, 633, 666, 735

Sarıoğlu, Ayşe, 465, 557

Sarıoğlu, Tayyar, 465, 557

Sayın, Tamer, 36

Sezer, Alpay, 105, 389

Sezer, Cem, 253

Sezer, Murat, 164, 360, 471

Sin, Aytül Zerrin, 741

Soybir, Nerime, 465

Soydan, İnan, 302

Soydinç, Serdar, 215, 413, 565

Sönmez, Bingür, 774

Sönmez, Kenan, 286, 499, 612

Sözen, Ahmet Bilge, 637

Sucu, Murat, 187, 221, 437

 

Ş

Şahin, Mahmut, 93

Şaşmazel, Ahmet, 465

Şener, Erol, 651

Şenocak, Hüseyin, 229, 777-800

 

T

Tanrıverdi, Fatih, 674

Tarcan, Sümer, 626

Taşdelen, Atılay, 584

Taşdemir, Oğuz, 368, 651

Tekin, Salim Başol, 31

Tekin, Ümit, 476

Temamoğulları, Ali Vahip, 85, 221, 437

Tezel, Tuna, 257, 400, 678, 687, 756

Thomas, Cyndi, 536

Timuralp, Bilgin, 321

Timurkaynak, Timur, 111, 253

Tireli, Emin, 523

Tokaç, Mehmet, 40

Toker, M. Erdem, 619

Tokgözoğlu, Lale, 202, 233

Toprak, Nizamettin, 187, 191, 221, 437

Topsakal, Ramazan, 674

Toraman, Fevzi, 364, 626

Tuncer, Altuğ, 619

Turan, Fikret, 286, 499, 612

Tutar, Hasan Ercan, 80

Tükek, Tufan, 637

Türkoğlu, Cüneyt, 741

 

U

Uçar, Rıdvan, 93

Uluçam, Melek, 584

Ulufer, F. Tanju, 445, 756

Umman, Berrin, 360, 471

Umman, Sabahattin, 360

Ural, Dilek, 406, 591

Ural, Ertan, 302, 406, 591

Uysal, Ömer, 139, 208, 268, 274, 334, 344, 430, 666, 735

 

Ü

Ülgen, M. Sıddık, 85, 191, 221, 437

Ünal, Seher, 20

Ünalır, Ahmet, 321

Ünaltuna, Nihal Erginel, 637

Ündar, Bülent, 476

 

V

Vural, Ahmet, 406

Vural, M. Kerem, 651

 

Y

Yakut, Cevat, 215, 420, 543, 619

Yakut, Necmettin, 543

Yalçın, Rıdvan, 111

Yalçın, Yalım, 549

Yalın, Sevgi, 762

Yalınız, Hafize, 386

Yaymacı, Bengi, 215, 413

Yazıcıoğlu, Fehmi, 450

Yazlar, Ayten, 476

Yeşilçimen, Kemal, 298

Yeşildağ, Osman, 93

Yıldırım, Aydın, 400

Yıldırım, Beytullah, 8, 139, 268, 334, 344, 430, 493

Yıldırır, Aylin, 202, 233

Yıldız, Ahmet, 506

Yıldız, Mustafa, 250

Yılmaz, Ahmet, 286

Yılmaz, Ercüment, 360, 389, 471

Yılmaz, Hale Yaka, 687

Yılmaz, Hüseyin, 256

Yılmaz, Mert, 549

Yüksel, Hüsniye, 302, 313, 715

Yükseltan, İsmail, 588

 

Z

Zengil, Hakan, 426

Zor, Utku, 577

 

KONU DİZİNİ (Cilt 29, 2001)

A

ACE inhibitörleri

-ile plak stabilizasyonu, 379

Aksesuar yol

-WPW sendromunda, 105

Ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu, 426, 475

Anevrizma

-LAD arterde, 389

-LMCA'da, 588

-LV, sının cerrahi tedavisi, 302

-membranöz septum, 651

-psödo, 584

Angina pektoris

-refrakter, tedavisi, 512

-stabil, ve esansiyel hipertansiyon, 158

Aort kapak replasmanı

-nın aortik fonksiyonlara etkisi, 215

Aort koarktasyonu, 516, 519

Aort yetersizliği

-nde aortik fonksiyonlar, 215

-nde vena kontrakta genişliği, 146

Aortik katılık, 413

-hipertansiyon ve DM'de 678

Apolipoprotein C-III

-Marmara bölgesi halkında, seviyesi, 139, 528

Aritmi

-atriyal fibrilasyon, 619

-atriyal flatter, 445

-atriyal taşikardi, 654

-sekonder ve idiyopatik VT, 164

-transplantasyon sonrası bradikardi, 36

-ventriküler, ve KKY, 708

Aterojenik dislipidemi, 268, 274

-Türk'ler arasında 602

Aterosklerotik plak

-hassas, 69

-tanınması, 373

-stabilizasyonu, 379

Atrial fibrilasyon

-koroner bypass sonrası, 619

-ve LV miyokardiyal doku velositeleri, 400

Atrial flutter

-in katater ablasyonu, 445

 

B

Balon anjiyoplasti

-aort koarktasyonunda, 519

Biküspid aort, 321

Biventriküler pacing, KKY'de, 662

Brugada sendromu, 723

Büyüme hormonu replasman tedavisi, 674

 

C

CRP

-ve hassas plak, 369, 373, 379

-Türk'lerde fibrinojen ve, düzeyleri, 72

 

Ç

Çocukluk çağı

-nda obezite ve QT dispersiyonu, 47

-nda pulmoner hipertansiyon, 80

 

D

DM

-aortik katılık ve gerginlik, 413

-nin koroner dolaşma etkisi, 360

-Türkiye'de, prevalansı, 268

Doksorubisin

-kardiyomiyopatisi, 354

Doku Doppler görüntüleme

-arteriyel "switch" operasyonu sonrası, 557

-ile LVEDP, 501

-ve LV miyokardiyal doku velositeleri, 400

-ile Q-dalgasız Mİ, 25

 

E

Ebstein anomalisi, 420

Editoryal

-koroner kalp hastalığı, Türk'lerde, 610

-TKD Arşivi daha iyiye doğru, 138

-Türkiye'de Euroscore, 368

-Türk'lerde KKH risk faktörleri, 672

Editöre mektup

-konjenital MS, 257

-koroner yavaş akım, 258

-miyokard bandı ve cerrahi, 774

-miyokard bandı ve Mİ, 776

Egzersiz ve hipertansiyon, 470, lipidler, 762

Ekokardiyografi

-dobutamin stres, 687

- ST yüksekliği şekli, 85

-ile hipertansiyon, 406

-ile kor triatriatum, 386

-ile LV fonksiyonları, 298

-ile sol ventrikül hipertrofisi, 173

-ile sol ventrikül miksoması, 253

-renkli m-mod, ile LVEDP, 501

-TEE

-ile vena kontrakta genişliği, 146

Ekonomik düzey,

-ailenin, inin koroner olaylara ve ölümlere etkisi, Türk'lerde, 735

Elektrokardiyografi

-WPW sendromunda, 495

Enalapril, 111

Endokardit

-doğal kapak, 543

Endotel fonksiyonları

-ve fitoöstrjenler, 233

-soya proteinli diyetin, etkisi, 202

Endotelin

-PTCA ve STENT'lilerde, 93

Euroscore

-açık kalp cerrahisinde, 364

 

F

Fibratlar, 715

Fibrinojen

-ve CRP düzeyleri, Türklerde, 72

Fibrinolitik tedavi

-pürülan perikarditte, 250

Folate

-koroner risk faktörü olarak, Türk Kohortunda, -481

Folik asit, 695

 

G

Geç potansiyeller

-Mİ'nde, magnezyumun etkisi, 565

Girişimsel kardiyoloji

-"coil" ile tıkanma sonrası, PDA'da, 59

Güngör Ertem anısına, 456

 

H

HDL

-ve apolipoprotein C-III, 139, 528

Hızlı iyileşme protokolu, 626

Hiperinsülinemi

-diyabetik olmayanlarda, ve KKH, 666

Hiperkolesterolemi

-soya proteinli diyet, 202

-ve fitoöstrojenler, 233

Hipertansiyon

-aortik katılık ve LV diyastolik fonksiyonu DM, 678

-beyaz gömlek, 426

-enalapril ve losartan'ın etkisi, 111

-esansiyel,

-esansiyel

-ve egzersiz, 470

-ve trombosit agregasyonu, 158

-verapamil ve trandolaprilin, etkisi, 475

-klinik, ekokardiyografik ve aritmojenik görünümü, 406

-renal, Takayasu arteriti, 191

-Türk'lerde, prevalansı, 344

Hipertrigliseridemi, 313

- fibratlarla tedavisi, 715

Homosistein

-koroner risk faktörü olarak, Türk kohortunda, 481

-Lp (a) ve Mİ, 437

-ve kardiyovasküler hastalık, 187

-risk faktörü olarak, 695

 

I

ICD

-lid çıkarılması, 522

 

İ

İndeks, 803

İnflamasyon

-ve hassas plak, 369, 373, 379

İnternet

-ve pediyatrik kardiyoloji, 246

İVUS

-ile hassas plak, 373

 

 

J

Jatene prosedürü, 549

 

K

Kalp cerrahisi

-arteriyel "switch" operasyonu, 549, 557

-doğal kapak endokarditinde, 543

-Ebstein anomalisinde, 420

-inde Euroscore, 364

-nde hızlı iyileşme protokolu, 626

-LV anevrizmektomisi, 302

- MVR, 62

-ve preoperatif soğuk aglutininler, 509

Kalp dışı cerrahi

-de kardiyovasküler risk, 117

Kalp hızı değişkenliği, 238

-Mİ sonrası, 153

Kalp kapak hastalıkları

-tedavi kılavuzu, TKD'nin, 777

Kalp transplantasyonu, 536

Kalp yetersizliği

-konjestif

-biventriküler pacing, 662, 756

-ve ventriküler aritmiler, 708

-nde LBBB'nin ventrikül fonksiyonlarına etkisi, 40

-Mİ sonrası, 591

-nedeniyle transplantasyon, 536

Kan basıncı

-Türk'lerde risk faktörü olarak, 34

Kardiyak transplantasyon

-sonrası bradikardi, 36

Kardiyomiyopati

-atrial taşikardiye bağlı, 654

-doksorubisin, 354

-noncompaction, 321

Kardiyovasküler hastalık

-ve fitoöstrogenler, 233

-ve homosistein, 187

Kardiyovasküler risk

-kalp dışı cerrahide, 117

Kılavuz

-TKD kapak hastalıkları tedavi, 777

Kolesterol

-total, HDL, oranı, Türk'lerde, 334

Kombine dislipidemi

-nin fibratlarla tedavisi, 715

-Türk erişkinlerinde, 274

Konjenital kalp hastalığı

-aort koarktasyonu, 516, 519

-kor triatriatum, 386

-mitral stenozu, 62

-PDA'da "coil" ile tıkanma, 59

-ve thoracopagun ikizler, 450

-VSD ve septum anevrizması, 651

Kor triatriatum, 386

Koroner anjiyografi

-bulguları ve QT dispersiyonu, 489

-ile LMCA anevrizması, 588

-multi-link stent kontrolunda, 612

Koroner anjiyoplasti

-ve endotelin düzeyleri, 93

-koroner ostial lezyonlarda, 100

-restenoz ve P-selektin düzeyleri, 741

Koroner arter cerrahisi

-internal toraksik arterin "sequental" kullanımı, 747

Koroner arter hastalığı

-ostial lezyonlar, 100

-TEKHARF'te koroner mortalite ve morbidite, 8

-ve büyüme hormonu eksikliği, 674

Koroner arteriyovenöz fistül

-ün transkatater embolizasyonu, 571

Koroner arterler

-in kollateral dolaşımı, 360

-LAD, anevrizmasının stentle tedavisi, 389

Koroner kalp hastalığı

-ailenin ekonomik düzeyi ve ölümler, Türk'lerde, 735

-apolipoprotein C-III ve, 139, 528

-büyüme hormonu eksikliği, 674

-nda DM ve glükoz intoleransı, Türkiye'de, 268

-nda DM'nin koroner dolaşma etkisi, 360

-hiperinsülinemi, CRP, 666

-hipertrigliseridemi, 313

-homosistein, folat ve B12 vitamini, 481

-inflamasyon markerleri ve, Türklerde, 72

-koroner olay öngördücüleri, 430

-ve NO sentaz gen polimorfizmi, 637

-prevalansı, TEKHARF 2001, 633

-QT dispersiyonu ve koroner lezyon derecesi, 489

-risk faktörü olarak aterojenik dislipidemi, -Türk'lerde, 274 602

-risk faktörü olarak kan basıncı, Türklerde, 344

-riski, Türklerde, 208

-total, HDL kolesterol oranı, Türk'lerde, 334

Koroner neovaskülarizasyon

-miksomadan, 253

Koroner olay

-TEKHARF'te koroner mortalite ve morbidite, 8

Koroner risk faktörleri

-apolipoprotein C-III, 139

-büyüme hormonu eksikliği, 674

-hiperinsülinemi, CRP, Türk'lerde, 666

-hipertrigliseridemi, 313

-ve inflamasyon markerleri, Türklerde, 72

-olarak santral obezite, 430

-Total/HDL-kolesterol oranı, Türk'lerde, 703

-Türklerde, 208

Koroner stent

-ve endotelin düzeyleri, 93

-koroner ostial lezyonlarda, 100

-LAD arter anevrizmasında, 389

-wiktor, 286

Kronik renal yetersizlik

-ve pürülan perikardit, 250

 

L

LBBB

-ventriküler fonksiyonlara etkisi, 40

Lid çıkarılması, 522

Lipid düşürücü tedavi

-ile plak stabilizasyonu, 379

Lipidler

-ve egzersiz, 762

Long QT sendromu

-ve pacing, 770

Losartan, 111

Lp (a)

-homosistein ve MI, 437

 

M

Magnezyum

-un geç potansiyellere etkisi, Mİ'de, 565

Metabolik sendrom

-Türkler arasında, 274

-un fibratlarla tedavisi, 715

Metoprolol

-AF önlenmesinde, 619

Mitral kapak replasmanı

-sonrası LV psödoanevrizması, 584

Mitral stenozu

-konjenital, MVR, 62

-nda sol atriumda serbest trombüs, 256

Miyokard bandı

-ve Mİ, 591,776, cerrahi, 774

Miyokard canlılığı, 687

Miyokard disfonksiyonu

-doku Doppler görüntüleme ile, 25

Miyokard infarktüsü

-anterior, Takayasu arteriti, 191

-nde dobutamin eko, 85

-nde geç potansiyeller, 565

-hemosistein ve Lp (a), 437

-sonrası kalp hızı değişkenliği, 153

-kas bandına bağlı,591, 774

-sonrası miyokard canlılığı, 687

-nde ortalama trombosit volümü, 229

-Q-dalgasız, 25

-nde ST- segment yüksekliğinin şekli, 221

-T-dalga normalizasyonu, 53

Miyokard perfüzyon indeksi, 687

Miyokard perfüzyon sintigrafisi

-ile canlı doku, 53

-hipertansiyonda, 406

Miyokard revaskülarizasyonu

-internal torasik arter ile, 747

Miyokardiyal kas bandı

-na cerrahi yaklaşım, 774

 

N

Nitrik oksit

-sigara içen ve içmeyenlerde, düzeyleri, 31

-sentaz gen polimorfizmi, 637

 

O

Obezite

-çocuklarda, ve QT dispersiyonu, 47

-santral, koroner risk olarak, Türk'lerde, 430

 

Ö

Özetler, 4, 68, 134, 198, 264, 330, 396, 460, 532, 598, 662, 730

 

P

P selektin

-düzeyleri ve restenoz, 741

Pacemaker

-ile uzun QT sendromu tedavisi, 770

-kalıcı, lid çıkarılması, 522

-miyokardiyal performans üzerine biventriküler, etkisi, 756

Patent duktus arteriozus

-"coil" ile tıkanma sonrası, da yatrojenik koarktasyon, 59

-un trankatater oklüzyonu, 292

Pediyatrik kardiyoloji

-ve internet, 246

Perikardit, pürülan, 250

Pulmoner hipertansiyon

-çocukluk çağında, 80

Psödoanevrizma

-MVR sonrası, 584

 

Q

QT intervali

-doksorubisin kardiyomiyopatisinde, 354

 

R

Radyofrekans kateter ablasyonu

-atrial flutterde, 445

-atrial taşikardide, 654

-idiyopatik ve sekonder VT'de, 164

-WPW sendromunda, 105, 495

Radyonüklid ventrikülografi

-ile LVEF ve duvar hareketleri, 20

"Release" kontrol "coil", 292

Renal anjiyoplasti, 191

RV çıkış yolu obstrüksiyonu, 651

 

S

Sıcak kan kardiyoplejisi

-ile kardiyopulmoner bypass, 509

Sigara içimi

-ve NO, 31

Sinyal ortalamalı EKG, 221

Siyamlı ikizler

-ve kardiyak anomali, 450

Sol ventrikül hipertrofisi, 173

Soya proteinli diyet

-ve endotelial fonksiyonlar, 202

Spinal kord hasarı

-aort koarktasyonu tamiri sonrası, 516

Spinal kord stimülasyonu

-ile refrakter angina tedavisi, 512

ST yüksekliği şekli

-ve dobutamin eko, Mİ'de, 85

 

T

T dalga normalizasyonu

-Q dalgalı Mİ'de, 53

Takayasu arteriti, 191

Teknesyum gated SPECT

-ile LV fonksiyonları, 298

Teofillin

-ve transplantasyon sonrası bradikardi, 36

Tetrofosmin gated SPECT

-ile LVEF ve duvar hareketleri, 20

TKD Arşivi

-daha iyiye doğru, 138

- 2001'de, 733

Toplantılardan seçmeler, 260, 658

Total kolesterol

-üst sınırını düşürme, Türk'lerde, 703

Trandolapril

-in hipertansiyona etkisi, 475

Transkatater embolizasyon

-koroner arteriyovenöz fistülde, 571

Transpozisyon, 549

Trigliserid

-normal limid, 308

Trigliseridden zengin proteinler

-ve apolipoprotein C-III, 139

Trombosit agregasyonu

-ve esansiyel hipertansiyon, 158

Trombosit volümü, Mİ'de, 229

Trombüs, serbest, MS'de, 256

Türk Erişkinleri

-nde koroner mortalite ve morbidite, 8

Türk popülasyonu

-nda koroner risk faktörleri, 208

 

V

Vena kontrakta genişliği, 146

Ventrikül fonksiyonları

-gated SPECT ile sol, 298

-AVR sonrası sol, AY'de, 215

-diyastolik sol, doku Doppler ile, renkli M-mod eko ile, 501

-diyastolik, 173

-hipertansiyon ve DM'de diyastolik, 678

-LBBB'nin, na etkisi, 40

-pulmoner hipertansiyonda sağ, 80

-sol, arteriyel "switch" operasyonu sonrası, 557

-sol, gated SPECT ve MUGA ile, 20

-sol, ve kalp hızı değişkenliği, 153

Ventrikül yırtılması

-sol, sonrası psodoanevrizma, 584

Ventriküler miksoma, sol, 253

Ventriküler septal defekt, 651

Ventriküler taşikardi, polimofik, 770

Verapamil

-in hipertansiyona etkisi, 475

Vitamin B12

-ve homosistein, 695

-koroner risk faktörü olarak, Türk kohortunda, 481

 

W

WPW sendromu

-katater ablasyonu, 105, 495

 

SUBJECT INDEX (Volume 29, 2001)

A

Accessory pathway

-in WPW, 105

ACE inhibitors

-plaque stabilization with, 379

Ambulatory blood pressure monitoring, 426, 475

Aneurysm

-LV surgical treatment of, 302

-of proximal LAD artery, 389

-pseudo, 584

Angina pectoris

-stable, essential hypertension, 158

-treatment of refracter, 512

Aortic coarctation, 516, 519

Aortic regurgitation

-aortic functions in, 215

-vena contracta width in, 146

Aortic stiffness

-in hypertension and DM, 678

-and distensibility, 413

Aortic valve replacement

-effect of, on aortic function, 215

Apolipoprotein C-III

-levels in Marmara region residents, 139, 528

Archives of TSC, in 2001, 733

Arrhythmia

-atrial fibrillation, 400, 619

-atrial flutter, 445

-atrial tachycardia, 654

-in MI, 221

-secondary and idiopathic VT, 164

-ventricular, and CHF, 708

Atherosclerotic plaque

-identification of, 373

-stabilization of, 379

-vulnerable, 369

Atherogenic dyslipidemia, 268, 274, among Turks, 602

Atrial fibrillation

-after coronary bypass, 619

-and LV mycardiol tissue velocities, 400

Atrial flutter

-catheter ablation of, 445

 

 

B

 

Balloon angioplasty

-for aortic coarctation, 519

Bicuspid aorta, 321

Blood pressure

-as coronary risk factors, in Turks, 344

Brugada syndrome, 723

 

 

C

Cardiac surgery

-arterial switch operation, 549, 557

-and cold agglutinins preoperatively, 509

-in Ebstein anomaly, 420

-Euroscore in, 364

-fast track recovery protocol for, 626

-for native valve endocarditis, 543

-LV aneurysmectomy, 302

-MVR, 62

Cardiomyopathy

-due to atrial tachycardia, 654

-doxorubicin, 354

-noncompaction, 321

Cardiovascular disease

-and homocysteine, 187

-and phytoestrogens, 233

Cardiovascular risk

-in noncardiac surgery, 117

Childhood

-obesity and QT dispersion, 47

-pulmonary hypertension in, 80

Cholesterol

-total, HDL, ratio in Turks, 334

Chronic renal failure

-and purulent pericarditis, 250

Combined dyslipidemia

-and fibrate therapy, 715

-combined and atherogenic dyslipidemia in Turkish adults, 274

-DM and glucose intolerance in Turkey, effect of, on, 268

-hypertriglyceridemia and, 313

Congenital heart disease

-aortic coarctation, 516

-coil occlusion, PDA, 59

-cor triatriatum, 386

-mitral stenosis, 62

-and thoracopagas twins, 450

-VSD and membranous septum aneurysm, 651

Cor triatriatum, 386

Coronary angiography

-findings and QT dispersion, 489

-for multi-link stent, 612

-LMCA aneurysm with, 588

Coronary angioplasty

-and coronary ostial lesions, 100

-and endothelin levels, 93

-restenosis and P-selectin levels, 741

Coronary artery disease

-coronary mortality and morbidity prevalance in

-ostial lesions, 100

-in Turkish Adult Risk Factor Study, 8

Coronary arteries

-colleteral circulation of, 360

-stenosis, role of P-selectin levels, 741

-treatment of LAD aneurysm, with stent, 389

Coronary arteriovenous fistula

-transcatheter embolization of, 571

Coronary bypass surgery

-sequential use of internal thoracic artery, 747

Coronary events

-mortality and morbidity in Turkish Adult Risk Factor Study, 8

Coronary heart disease

-apolipoprotein C-III and, 139, 528

-atherogenic dyslipidemia as risk factor, among Turks, 602

-blood pressure as risk factor for, in Turks, 344

-coronary events predictors, 430

-effect of DM, on coronary arteries, in, 360

-hiperinsulinemia, CRP, 666

-homocysteine, folate, and, vit B12 as risk factor for, in Turkish cohort, 481

-inflammation markers and, among Turks, 72

-and NO synthase gene polymorphism, 637

-prevalence in TEKHARF survey 2001, 637

-QT dispersion and coronary artery lesion severity in, 489

-risk among Turks, 208

-role of family income in deaths and, events, among Turks, 735

-total cholesterol HDL- cholesterol ratio in Turks for, 334

Coronary mortality

-among Turks, in TEKHARF survey 2001, 637

Coronary neovascularization

-from myxoma, 253

Coronary risk factors

-apolipoprotein C-III, 139

-atherogenic dyslipidemia as, among Turks, 602

-blood pressure as, in Turks, 344

-central obesity, as, 430

-hiperinsulinemia, CRP as, among Turks, 666

-hypertriglyceridemia, 313

-and inflammatory markers, among Turks, 72

-total cholesterol HDL-cholesterol ratio in Turks, as, 334

-total/HDL cholesterol ratio, 703

-among Turks, 208

Coronary stent

-and endothelin levels, 93

-in coronary ostial lesions, 100

-multi-link stent, 612

-in proximal LAD artery aneurysm, 389

-wiktor, 286

CRP

-and fibrinogen levels among Turks, 72

-and vulnerable plaque, 369, 373, 379

 

D

DM

-aortic stiffness and distensibility in, 413

- and LV diastolic function in, 678

-effect of, on coronary circulation, 360

-prevalence of, in Turkey, 268

Doxorubicin

-cardiomyopathy, 354

 

E

Ebstein anomaly, 420

Echocardiography

-cor triatriatum with, 386

-color M-mode, LVEDP with, 501

-dobutamine stress, 687 ST elevation shape, 85

-hypertension with, 406

-left ventricular function with, 298

-left ventricular hypertrophy with, 173

-left ventricular myxoma with, 253

-TEE

-vena contracta width with, 146

ECG

-in WPW syndrome, 495

Editorial

-on coronary heart disease among Turks, 670

-on coronary heart disease risk factors among Turks, 672

-on Euroscore, in Turkey, 368

-towards to more interesting TSC Archives, 138

-on triglyceride level, 308

Enalapril, 111

Endocarditis

-native valve, 543

-pacemaker related, 577

Endothelium

-effect of soy protein diet on, 202

-phytoestrogens and, 233

Endothelin

-levels in patients with PTCA and STENT, 93

Euroscore

-in open heart surgery, 364

Exercise

-and lipids, 762

-weight loss with, 470

 

F

Family income

-role of, in coronary event and deaths, among Turks, 735

Fast track recovery protocol, 626

Fibrates, 715

Fibrinogen

-and CRP levels among Turks, 72

Fibrinolytic therapy

-in purulent pericarditis, 250

Folate

-as risk factor in Turkish cohort, 481

Folic acid, 695

 

G

Growth hormon replacement theraphy, 674 Guidelines

-valvular heart disease menagement, of TSC, 777

 

H

HDL

-and apolipoprotein C-III, 139, 528

Heart failure

-biventricular pacing in, 756

-congestive, and ventricular arrhythmias, 708

-effect of LBBB on ventrikular functions in, 40

-after MI, 591

-heart transplation for, 536

Heart rate variability, 238

-after AMI, 153

Heart transplatation, 536

Homocysteine

-and cardiovascular disease, 187

-as risk factor, 695

-as risk factor in Turkish cohort, 481

-Lp (a) and MI, 437

Hypercholesterolemia

-and phytoestrogens, 233

-soy protein diet in, 202

Hyperinsulinemia

-among nondiabetics, and CHD, 666

Hypertension

-aortic stiffness and LV diastolic function in, DM, 678

-clinical, echocardiographic and arrythmogenic feature of, 406

-effect of enalapril and losartan on, 111

-essential, and exercise, 470

-essential, and platelet aggregation, 158

-and NO synthase gene polymorphism, 637

-prevalance, in Turks, 344

-renal, Takayasu arteritis, 191

-effects verapamil and Trandolapril on, 475

-white coat, 426

Hypertriglyceridemia, 313

-and fibrate therapy, 715

 

I

ICD

-lead extraction of, 522

In memoriam, Güngör Ertem, 456

Index, 803

Inflammation

-and vulnerable plaque, 369, 373, 379

Internet

-and pediatric cardiology, 246

Interventional cardiology

-coil occlusion, PDA, 59

IVUS

-vulnerable plaque with, 373

 

J

Jatene procedure, 549

 

L

Late potentials

-in MI, effects of magnesium, 565

LBBB

-effect of, on ventricular functions, 40

Lead extraction, 522, 577

Left ventricular hypertrophy, 173

Letters to the editor

-congenital mitral stenosis, 257

-coronary slow flow, 258

-myocardial bridging and surgery, 774

-myocardial bridging and MI, 776

Lipid lowering therapy

-plaque stabilization with, 379

Lipids

-and exercise, 762

Long QT syndrome

-and pacing, 770

Losartan, 111

Lp (a)

-homocysteine and MI, 437

 

M

Magnesium

-effect of, on late potentials in MI, 565

Meetings ahead, 260, 658

Membranous septum, 651

Metabolic syndrome

-among Turks, 274

-and fibrate therapy, 715

Metoprolol

-use, prevention of AF, 619

Mitral stenosis

-congenital, MVR, 62

-free thrombus in left atrium in, 256

Mitral valve replacement

-LV pseudoaneurysm after, 584

Multi-link stent, 612

Myocardial bridging

-and MI, 591

-and surgical approach, 774

Myocardial infarction

-anterior, takayasu arteritis, 191

-Brugada syndrome misdiagnosed as, 723

-dobutamine echo in, 85

-heart rate variability after, 153

-and homocystein and Lp (a), 437

-late potentials in, 565

-mean platelet volume in, 229

-due to myocardial bridging, 591, 774

-myocardial viability after, 687

-ST-segment elavation shape in, 221

Myocardial perfusion scintigraphy

-in hypertension, 406

-myocardial viability, with, 53, 687

Myocardial performance index, 687

Myocardial revascularization

-with internal thoracic artery, 747

Myocardial viability, 687

 

N

Nitric oxide

-syntyhase gene polymorphism, 637

Noncardiac surgery

-cardiovascular risk of, 117

Noncompaction, 313, 321

 

O

Obesity

-central, as coronary risk in Turks, 430

-in children and ventricular repolarization, 47

 

P

P-selectin

-levels and restenosis, 741

Pacemaker

-biventricular, effect on myocardial performance, 756

-lead extraction of permanent, 522

-related endocarditis, 577

-treatment of long QT syndrome with, 770

Paltelet volume, in MI, 229

Patent ductus arteriosus

-iatrogenic coarclation after coil occlusion of, 59

-transcatheter, occlusion, 292

Pediatric cardiology

-and internet, 246

Pericarditis

-purulent, 250

Platelet aggregation

-and essential hypertension, 158

Pulmonary hypertension

-in childhood, 80

Pseudoaneurysm

-LV, after MVR, 584

 

Q

QT dispersion

-and coronary artery lesion severity, 489

-and obesity in children, 47

QT interval

-in doxorubicin cardiomyopathy, 354

 

R

Radiofrequency catheter ablation

-of atrial flutter, 445

-for atrial tachycardia, 654

-in idiopathic and secondary VT, 164

-in WPW syndrome, 105, 495

Radionuclide ventriculography

-LVEF and wall motion with, 20

Release control coils, 292

Renal angioplasty, 191

RV out flow tract obstruction, 651

 

S

Siamse twins

-and cardiac anomaly, 450

Signal -averaged ECG, 221

Soy protein diet

-effect of, on endothelial function, 202

Spinal cord injury

-ofter aortic coarctation repair, 516

Spinal cord stimulator

-treatment of angina with, 512

ST elevation shape

-and dobutamine ECHO in MI, 85

Summaries, 4, 68, 134, 198, 264, 330, 396, 460, 532, 598, 662, 730

 

T

T wave normalization

-in Q-wave MI, 53

Takayasu arteritis, 191

Technetium gated SPECT

-LV function with, 298

Tetrofosmin gated SPECT

-LVEF and wall motion with, 20

Thrombus

-free, in MS, 256

Tissue Doppler imaging

-after arterial switch operation, 557

-and LV myocardial tissue velocities, 400

-LVEDP with, 501

Total cholesterol level

-lowering upper normal limit of, in Turks, 703

Transcatheter embolization

-of coronary arteriovenous fistula, 571

Transposition

-of great arteries, 549

Triglyceride -rich proteins

-and apolipoprotein C-III, 139

Triglycerides

-upper normal limit for, 308

Trondolopril

-effect of, on hypertension, 475

TSC

-Archives, toward to more interesting, 138

-in 2001, 733

Turkish Adults

-coronary mortality and morbidity in, Risk Factor Study, 8

Turkish population

-coronary risk factors in, 208

 

V

Valvular heart disease

-management guidelines, 777

Vena contracta width, 146

Ventricular function(s)

-color m-mode echo, 501

-diastolic, 173

-diastolic, in hypertension and DM, 678

-heart rate variability and, left, 153

-effect of LBBB on, 40

-left, after arterial switch operation, 557

-left, after AVR, in aortic regurgitation, 215

-left, diastolic, with tissue Doppler imaging and --left, with gated SPECT and MUGA, 20, 298

-right, in pulmonary hypertension, 80

Ventricular myxoma

-left, 253

Ventricular rupture

-left, pseudoaneurysm after, 584

Ventricular septal defect, 651

Ventricular tachycardia, polymorfic, 770

Verapamil

-effect of, on hypertension, 475

Vitamin B12

-and homocysteine, 695

-as risk factor in Turkish cohort, 481

 

W

Warm blood cardioplegia

-cardiopulmonary bypass with, 509 Weight loss

-effect of, on hypertension, 475 WPW syndrome

-catheter ablation, 105, 495