T.K.D. Elektrofizyolojik Çalışma ve Kateter Ablasyon Uygulama Kılavuzu

(TCS Guidelines for Electrophysiology and Catheter Ablation)

 

Önsöz

A) Giriş

B) Elektrofizyolojik Çalışma

C) Kateter Ablasyon

Kaynaklar

Kılavuz Hazırlama Kurulu