T.K.D. Pacemaker ve Kardiyoverter Defibrilatör (ICD) İmplantasyonu Endikasyonları Kılavuzu

(Tcs Guidelines on Indications for Cardiac Pacing and Cardioverter/Defibrillator Implantation)

 

Pacemaker (Kalp Pili ) Tipleri ve Endikasyonları

Kaynaklar

Kılavuzu Hazırlayan Meslekdaşlarımız