Hekimlere yönelik uygulama kılavuzları, kanıta dayalı tıp uygulamasının önemli unsurlarından biridir. Temelde, iyi planlanmış ve yönetilmiş bilimsel çalışmaların ve gözlemlerin sonunda elde edilen verilerin ışığında uygulamanın yönlendirilmesi esasına dayandığından, zaman içinde yeni kanıtlar, yeni veriler biriktikçe değişmeleri beklenir. İşte, Türk Kardiyoloji Derneği Koroner Kalp Hastalığından Korunma Kılavuzunun bu yeni sunumu bu anlayışın ve sorumluluğun ürünüdür.

Son bir kaç yılda koroner kalp hastalığı patofizyolojisi ile ilgili anlayışımızdaki gelişmeleri ve yeni epidemiyolojik gözlemlerin yanında önemli ilaç çalışmalarının sonuçları koroner kalp hastalığından korunma stratejilerinde bazı değişiklikler gerektirdi. Bu arada metabolik sendrom kavramı son yılların en çok konuşulan konularından birisi haline geldi. Belki de daha önemlisi kendi toplumumuzla ilgili olarak elde edilen yeni veriler, koroner kalp hastalığından korunmada başka toplumlardan ayırt edici önemli özelliklerin varlığını ortaya koydu. Bütün bu değişimler, kılavuz hazırlama kurulunun titiz çalışmasıyla elinizdeki kılavuza yansıtılmaya çalışılmıştır.

Değerli hekimlerimizin uygulamalarına ışık tutacağı inancını taşıdığım bu kılavuzun hazırlanmasında tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.

Saygılarımla,

 

Prof.Dr. Ali Oto

Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı