Kısaltmalar

ACE inhibitörü: Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü

AFCAPS: Air Force Coronary Atherosclerosis Prevention Study

ALLHAT: Antihypertensive and Lipid-Lowering treatment to prevent Heart Attack Trial

ARB: Anjiyotensin II Reseptör Blokeri

BKİ: Beden Kitle İndeksi

CARE: Cholesterol And Recurrent Events

EKG: Elektrokardiyografi

HDL-K: Yüksek yoğunluklu lipoprotein-kolesterol

HOPE: Heart Outcomes Prevention Evaluation study

IDNT: Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial

IRMA: IRbesartan in type 2 diabetes with MicroAlbuminuria

LDL-K: Düşük yoğunluklu lipoprotein-kolesterol

LIFE: Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension

LIPID: Long-term Intervention with Pravastatin in Ischemic Disease

MİCRO-HOPE: MIcroalbuminuria, Cardiovascular and Renal Outcomes in the Heart Outcomes Prevention Evaluation

NCEP (ATP III): National Cholesterol Education Programme

PLAC I: Pravastatin Limitation of Atherosclerosis in the Coronary arteries

PLAC II: Pravastatin Limitation of Atherosclerosis in the Coronary arteries-II

RENAAL: Reduction of Endpoint in Non-insulin-dependent diabetes mellitus with Angiotensin II Antagonist Losartan

TEKHARF: Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri çalışması

TexCAPS: Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study

TK: Total kolesterol

TKD: Türk Kardiyoloji Derneği

VLDL: Çok düşük yoğunluklu lipoprotein

WOSCOPS: West Of Scotland COronary Prevention Study

 

Kılavuz Hazırlama Kurulu

Prof.Dr. Altan Onat, Prof.Dr.Kemalettin Büyüköztürk, Prof.Dr. Vedat Sansoy, Prof.Dr. Günsel Şurdum Avcı, Doç.Dr. Neşe Çam, (Redaksiyon Kurulu üyeleri) Prof.Dr. Güneş Akgün, Prof.Dr. Lâle Tokgözoğlu, Prof.Dr. Nail Çağlar, Prof.Dr. Mustafa Şan, Prof.Dr. Yılmaz Nişancı, Prof.Dr. Ali Oto, Prof.Dr. Oktay Ergene