Tablo 1. Lipid düzeylerinin sınıflandırılması

 

Total kolesterol
(mg/dL)

LDL-kolesterol
(mg/dL)

Trigliserid 
(mg/dL)

Optimal

 

<100

 

Normal

<200

100-129

< 150

Sınırda yüksek

200-239

130-159

150-199

Yüksek

≥240

160-189

200-500

Çok yüksek

 

≥190

>500