Tablo 2. Risk grupları

Yüksek risk : Aterosklerotik damar hastalığı (ASDH) veya Diabetes mellitus (DM) veya Metabolik sendrom + ≥50 yaş (kadında ek olarak TK/HDL-K ≥5 bulunması) *
Orta risk : ≥3 risk faktörü varlığı (ASDH veya DM yok) veya Metabolik sendrom <50 yaş

Düşük risk :

En fazla 2 risk faktörü varlığı (ASDH, DM, metabolik sendrom yok)

  • Yurt dışında yayınlanan kılavuzlarda bu grup yüksek risk altında olarak tanımlanmaz ancak TEKHARF çalışması bize ülkemize özgü bu veriyi ortaya koymuştur.