Tablo 4. Koroner kalp hastalığından korunmada lipid hedefleri

Yüksek risk :

Orta risk :

Düşük risk :

(TK <200 veya LDL-K <100 mg/dL) ve TK/HDL-K <5

(TK <200 veya LDL-K <130 mg/dL) ve TK/HDL-K <5

(TK <200 veya LDL-K <160 mg/dL) ve TK/HDL-K <6