Tablo 5. Kan basıncı dereceleri

 

Kan basıncı (mmHg)

Sistolik 

  Diyastolik

Optimal

Normal

Yüksek-Normal

Hipertansiyon

Evre 1

Evre 2

Evre 3

<120

<130

130-139

 

140-159

160-179

≥180

ve

ve

veya

 

veya

veya

veya

<80

<85

85-89

 

90-99

100-109

≥110