Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 8 Sayı: 3 / 2016


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Prof. Dr. Nesligül Yıldrım

Katkıda Bulunanlar:
Prof. Dr. Nesligül Yıldırım
Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


3--60

REM-HF: Remote management of heart failure using implanted devices and formalized follow-up procedures. ESC 2016 Kongresi, Roma, 27-31 Ağustos 2016

KY Bülteni - REM-HF Çalışmasında implante edilebilir kardiyak cihaz (ICD, CRT) taşıyan kalp yetmezliği hastalarını uzaktan takip etmenin yararlı olup olmadığı araştırılmıştır. (Prof. Dr. Nesligül Yıldırım)REM-HF Çalışmasında implante edilebilir kardiyak cihaz (ICD, CRT) taşıyan kalp yetmezliği hastalarını uzaktan takip etmenin yararlı olup olmadığı araştırılmıştır.

Prof. Dr. Nesligül Yıldırım

REM-HF Çalışmasında kardiyak cihazı olan kalp yetmezlikli hastalar olağan bakım veya olağan bakım+haftalık uzaktan takip gruplarına randomize edilmiştir. Primer sonlanım olan ölüm veya KV nedenli planlanmamış hastaneye yatış oranları, uzaktan takip ve olağan takip gruplarında benzer bulunmuştur.


REM-HF Çalışmasında en az 6 ay önce ICD/CRT-D veya CRT-P implante edilmiş olan, medikal tedavi ile stabil durumdaki kalp yetmezliği hastaları, olağan bakım (n=824) veya olağan bakım+haftalık uzaktan takip gruplarına (n=826) randomize edilmiştir. Çalışmanın primer sonlanım noktaları herhangi bir nedenle ölüm veya planlanmamış KV nedenli hospitalizasyondur. Sekonder sonlanım noktaları ise primer sonlanımın bireysel komponentleri, KV sebeplere bağlı ölüm, tüm nedenlere bağlı planlanmamış hospitalizasyon ve KV sebeplere bağlı ölüm veya KV sebeplere bağlı planlanmamış hospitalizasyon bileşik son noktasıdır. Medyan 2.8 yıllık takipte, primer sonlanım olan ölüm veya KV nedenli planlanmamış hastaneye yatış uzaktan takip ve olağan takip gruplarında benzer bulunmuştur (HR 1.01, %95 CI 0.87-1.18, p=0.87). Sekonder sonlanım noktaları açısından da gruplar arasında herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir. REM-HF Çalışması, implante edilebilir kardiyak cihazı olan hastaların haftalık uzaktan takibini sağlayan yüksek kalitedeki kalp yetmezliği servislerinin, hastaların klinik durumları üzerinde optimal olağan bakıma ek olarak fayda sağlamadığını tespit etmiş olması açısından önemlidir. Uzaktan takip konusundaki teknolojik yeniliklerin, yaygın klinik kullanımı öncesi güçlü ön değerlendirmelere ihtiyacı var gibi görünmektedir.


3--60

2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.