Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 8 Sayı: 3 / 2016


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Prof. Dr. Nesligül Yıldrım

Katkıda Bulunanlar:
Prof. Dr. Nesligül Yıldırım
Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


3--60

Congestive Heart Failure Cardiopoietic Regenerative Therapy (CHART-1): Clinical Trial Primary Outcomes. ESC 2016 Kongresi, Roma, 27-31 Ağustos 2016

KY Bülteni - CHART-1 (Faz 3 Konjestif Kalp Yetersizliği Kardiyopoetik Rejeneratif Tedavi) çalışmasında mezanşimal kök hücrelerden elde edilen kardiyopoetik hücrelerin iskemik kalp yetersizliğindeki deki rolü araştırılmıştır. (Prof. Dr. Nesligül Yıldırım)CHART-1 (Faz 3 Konjestif Kalp Yetersizliği Kardiyopoetik Rejeneratif Tedavi) çalışmasında mezanşimal kök hücrelerden elde edilen kardiyopoetik hücrelerin iskemik kalp yetersizliğindeki deki rolü araştırılmıştır.

Prof. Dr. Nesligül Yıldırım

Bugüne dek ileri iskemik kalp yetmezlikli hastalarda kardiyopoetik hücrelerin rolünü araştıran en büyük çalışma olan CHART-1’de iskemik kalp yetmezlikli, EF’si ≤%35 hastalar endomiyokardiyal kök hücre tedavisi veya taklit işlem (sham procedure) kollarına randomize edilmiştir. Tüm nedenli ölüm, kalp yetmezliğinin kötüleşmesine bağlı olay sayısı, yaşam kalitesi ve 6-dakika yürüme testlerindeki değişim, sol ventrikül sistol sonu volümü ve EF’deki değişimi kapsayan analiz sonuçları; kök hücre tedavisi alan grup lehine bulunmuş olmakla birlikte, iki grup arasında istatistiksel anlamlı farklılık tespit edilememiştir.


CHART-1 Çalışmasında standart tedavi altındaki iskemik kalp yetmezlikli, EF’si ?%35, NYHA sınıfı > II, son 12 ay içerisinde NYHA sınıf III/IV ya da INTERMACS sınıfı >IV olup kalp yetersizliğine bağlı hospitalize edilmiş olan hastalar, endomiyokardiyal kök hücre tedavisi veya taklit işlem (sham procedure) kollarına randomize edilmiştir. Aktif tedavi grubunda 120, kontrol grubunda 151 hasta vardır. Çalışmanın primer etkinlik sonlanım noktası olarak tüm nedenli ölüm, kalp yetersizliğinin kötüleşmesine bağlı olay sayısı, yaşam kalitesindeki değişim, 6-dakika yürüme testindeki mesafe değişimi, sol ventrikül sistol sonu hacmindeki ve EF’deki değişimi kapsayan analizler her hastayı birbiriyle karşılaştıracak şekilde yapılmıştır. 39 haftalık takip sonrası kök hücre tedavisi alan grupta, kontrol grubuna kıyasla, mevcut analiz sonuçları daha olumlu bulunmuş olmakla birlikte, istatistiksel anlamlı farklılık saptanmamıştır. Ancak aktif tedavi kolundaki hastalarda ani ölüm insidansı daha az bulunmuştur (HR 0.16; p=0.04). Eksploratuar analizler, bazal sol ventrikül diyastol sonu volümü 200-370 ml olan hastalarda ve < 19 injeksiyon uygulanan hastalarda daha iyi sonuçlar elde edebilme ihtimali olduğunu göstermiştir.   3--60

2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.