Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 9 Sayı: 4 / 2017


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Prof. Dr. Nesligül Yıldırım

Katkıda Bulunanlar:
Prof. Dr. Nesligül Yıldırım
Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


4--64

The Routine versus Aggressive upstream rhythm Control for prevention of Early persistent atrial fibrillation in heart failure study (RACE 3). ESC 2017 Kongresi, Barselona, 26-30Ağustos 2017

KY Bülteni - Kalp yetersizliğinde erken persistan atrial fibrilasyonun önlenmesinde rutin ve agresif ritm kontrol tedavilerinin karşılaştırılması (Prof. Dr. Nesligül Yıldırım)Kalp yetersizliğinde erken persistan atrial fibrilasyonun önlenmesinde rutin ve agresif ritm kontrol tedavilerinin karşılaştırılması

Prof. Dr. Nesligül Yıldırım

RACE 3 Çalışması, erken, hafif-orta kalp yetersizliği ve erken kısa süreli atrial fibrilasyonu olan hastalarda risk faktörlerine yönelik titiz tedavi ve yaşam tarzı değişikliklerinin, 12 aylık süre içerisinde sinus ritminin korunması açısından konvansiyonel tedaviye üstün olduğunu göstermiştir.

Erken hafif-orta kalp yetersizliği olan ve semptomatik erken persistan atrial fibrilasyon nedeniyle elektriksel kardiyoversiyon planlanan 250 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar, tek başına veya ilave olarak 4 risk faktörüne yönelik tedavi ile birlikte, kılavuzların önerdiği ritm kontrol tedavisini alacak şekilde randomize edildiler. Risk faktörlerine yönelik tedaviler: 1) Kardiyak rehabilitasyon (fiziksel aktivite, diyet kısıtlamaları, danışmanlık hizmetleri), 2) Mineralokortikoid reseptör antagonistleri, 3) Statinler, 4)ACE inhibitörleri veya ARB’ler şeklindeydi. Risk faktörlerine yönelik tedaviler elektriksel kardiyoversiyondan en az 3 hafta önce başlanıp, 12 ay süre ile devam ettirildi. AF relapsı olduğunda, tekrarlayan kardiyoversiyon, antiaritmik ilaç ve atrial ablasyona izin verildi. Çalışmanın primer sonlanım noktası, 1 yıllık takip süresinin sonunda sinus ritminin mevcut olduğunun saptanması idi. Bu da çalışmanın son haftasında sürekli olarak 7 gün boyunca uygulanan Holter monitörizasyonu ile dokümente edildi. 1 yıllık takip süresi sonunda, risk faktörlerine dayalı tedavi alan grubun %75’nde; kontrol grubundakilerin ise %63’ünde sinüs ritminin korunduğu saptandı (p=0.021). İki grup arasında antiaritmik ilaç kullanımı ve elektriksel kardiyoversiyon sayısı yönünden farklılık yoktu.4--64

2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.