Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 9 Sayı: 4 / 2017


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Prof. Dr. Nesligül Yıldırım

Katkıda Bulunanlar:
Prof. Dr. Nesligül Yıldırım
Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


4--64

Catheter Ablation versus Standard conventional Treatment in patients with LEft ventricular dysfunction and Atrial Fibrillation (CASTLE-AF). ESC 2017 Kongresi, Barselona, 26-30Ağustos 2017

KY Bülteni - CASTLE-AF Çalışması; AF bulunan sol ventrikül disfonksiyonlu hastalarda, ilaç tedavisi ile karşılaştırıldığında AF’nin kateter ablasyonla tedavisi ile tüm nedenli mortalite ve KY hospitalizasyonun azaltılabileceğini destekliyor (Prof. Dr. Nesligül Yıldırım)CASTLE-AF Çalışması; AF bulunan sol ventrikül disfonksiyonlu hastalarda, ilaç tedavisi ile karşılaştırıldığında AF’nin kateter ablasyonla tedavisi ile tüm nedenli mortalite ve KY hospitalizasyonun azaltılabileceğini destekliyor

Prof. Dr. Nesligül Yıldırım

Daha önce yapılmış çalışmaların sonuçları, AF bulunan KY’de ilaç tedavisi ile sürdürülen ritm kontrol stratejisinin, hız kontrol stratejisine istatistiksel anlamlı ilave bir yarar getirmediğini desteklemekte idi. CASTLE-AF Çalışmasında atriyal fibrilasyonlu, sol ventrikül EF’si ≤%35 olan hastalar, radyofrekans kateter ablasyon tedavisi veya konvansiyonel ilaç tedavisi alacak şekilde randomize edildiler (ritm kontrolü vs hız kontrolü). Primer sonlanım noktası olan tüm nedenlere bağlı ölüm ve kalp yetersizliğinin kötüleşmesine bağlı planlanmamış hospitalizasyonun birleşimi ile sekonder sonlanım noktası olan kalp yetersizliği hospitalizasyonları ve tüm nedenlere bağlı mortalite; ablasyon uygulanan hastalarda, medikal hız kontrolü sağlanan hastalara kıyasla istatistiksel anlamlı olacak şekilde düşük saptandı.

CASTLE-AF Çalışmasında semptomatik persistan veya paroksismal atriyal fibrilasyonlu, sol ventrikül EF’si ≤%35 olan 397 hasta, radyofrekans kateter ablasyon tedavisi veya konvansiyonel ilaç tedavisi alacak şekilde randomize edildiler. Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların evde monitörizasyon kapasitesi olan ICD cihazı mevcuttu. Ortalama 37.8 aylık takip süresi sonunda primer sonlanım noktasının ablasyon yapılan grupta (%28.5), konvansiyonel ilaç tedavisi uygulanan gruba (%44.6) kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşük olduğu saptandı (p=0.007).  Ayrıca tüm sebeplere bağlı mortalite (%13.4 vs %25, p=0.011) ve kalp yetersizliğine bağlı hospitalizasyonların da (%20.7 vs %%35.9, p=0.004) ablasyon yapılan grupta, konvansiyonel ilaç tedavisi uygulanan gruba kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşük olduğu belirlendi.


4--64

2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.