Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 9 Sayı: 5 / 2017


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Doç. Dr. Ahmet Çelik

Katkıda Bulunanlar:
Doç. Dr. Ahmet Çelik


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


5--65

Association of the Hospital Readmissions Reduction Program Implementation With Readmission and Mortality Outcomes in Heart Failure. AHA 2017 Kongresi, Anaheim, 11-15 Kasım 2017

KY Bülteni - Hastaneye tekrar başvuruları azaltma programı (<strong><em>Hospital Readmissions Reduction Program-HRRP) </em></strong>hastaneye başvuruları azaltsa da mortaliteyi arttırmıştır. (Doç. Dr. Ahmet Çelik)Hastaneye tekrar başvuruları azaltma programı (Hospital Readmissions Reduction Program-HRRP) hastaneye başvuruları azaltsa da mortaliteyi arttırmıştır.

Doç. Dr. Ahmet Çelik

Bölünmüş zamanlara göre hastalar Ocak 2006 dan Ocak 2015 tarihine kadar  indeks kalp yetersizliğinden hastaneye yatışları irdelenmiştir.

AHA Get with the Guidelines-Heart Failure kayıt çalışmasına katılan 416 Birleşik devletler hastanesinden 115245 hizmet hakkı olanlar dahil edilmiştir. Veri analizleri Ocak 2017- Haziran 2017 arasında yapılmıştır. 

Zaman aralıkları
HRRP öncesi dönem: Ocak 2006- Mart 2010

HRRP Uygulama sırasındaki dönem: Nisan 2010- Ekim 2012

HRRP sonrası dönem: Ekim 2012- Ocak 2015

Ana sonuçlar ve ölçümler : Risk uyumlu 30 gün ve 1 yıllık tüm nedenlere bağlı tekrar başvuru ve ölüm oranları

  • İndeks hastaneye yatışta hastanede kalma süresi >30 gün olan hastalar, bu sırada ölen hastalar,
  • İndeks hastaneye yatış sonrası 1 ay içinde mekanik dolaşım desteği, destek cihazı ve ya transplant planlanan hastalar çalışma dışı tutulmuştur

  • 115245 hastanın yaş ortalaması 80.5’ti.

  • Hastaların %56’sı kadın, %81.3 ‘ü beyazdı.

  • 30 günlük risk uyumlu tekrar başvuru oranı HRRP uygulaması öncesi %20 iken HRRP sonrası %18.4’e gerilemiştir. (HRRP öncesi & sonrası dönem HR 0.91 %95 GA, 0.87-0.95; p<0.001).

  • 30 günlük risk uyumlu mortalite oranı HRRP öncesi dönemde %7.2 den HRRP uygulaması sonrası % 8.6 ‘ya çıkmıştır. (HRRP sonrası & öncesi dönem HR 1.18 %95 GA, 1.10-1.27; p<0.001).

  •  1 yıllık mortalite ve tekrar başvuru oranları da 30 günlük sonuçlarla benzer bulundu. HRRP uygulaması sonrası & öncesi dönem 1  yıllık tekrar başvuru oranı HR 0.92,  %95 GA, 0.89-0.96; p<0.001). 1 yıllık mortalite oranları HR 1.10 %95 GA, 1.06-1.14; p<0.001).

Medicare kullanıcılarının kalp yetersizliği hastaneye yatışlarından sonraki taburculuğunda HRRP uygulaması 30 gün ve 1 yıllık tekrar başvuruları azaltmasına rağmen mortalide de artış ile ilişkili bulunmuştur.

Çalışmada yapılan sekonder bir analizde bakımevine taburcu edilen hastalar dışlandığında halen 30 günlük ve 1 yıllık hastaneye tekrar başvuru oranlarında ve mortalite oranlarındaki sonuçların benzer kaldığı vurgulanmıştır5--65

2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.