Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 9 Sayı: 5 / 2017


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Doç. Dr. Ahmet Çelik

Katkıda Bulunanlar:
Doç. Dr. Ahmet Çelik


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


5--65

REDUCE LAP-HF: Interatrial Shunt Device Effective For the Treatment of HF. AHA 2017 Kongresi, Anaheim, 11-15 Kasım 2017

KY Bülteni - Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarında İnteratriyal şant cihazı ile egzersiz sırasında sol atriyum basıncı azalmaktadır (Doç. Dr. Ahmet Çelik)Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarında İnteratriyal şant cihazı ile egzersiz sırasında sol atriyum basıncı azalmaktadır

Doç. Dr. Ahmet Çelik

Mitral darlıkta konjenital interatriyal şantlardaki edinilen klinik deneyimler ışığında HFpEF’li hastalarda soldan sağa interatriyal şant oluşturmanın sol ventrikül doluşunu bozmadan ve kardiyak debiyi azaltmadan klinik faydası olabileceği hipotez edilmiş ve sol atriyal basıncı azaltmada yeni bir cihaz geliştirilmiş ve 2016 da yayınlanan makalede HFpEF’li hastalarda güvenli, ve etkili olduğu gösterilmişti. Bu randomize plasebo kontrollü çalışmada ise HFpEF’li 44 hastada etkinliği araştırılmıştır.

NYHA III-IV, Korunmuş EF’si olan (EF >%40) ve egzersiz pulmoner kapiller uç basıncı > 25 mmHg olan 44 Kalp yetersizliği hastası interatriyal şant cihazı ve sham prosedürüne randomize edilmiştir.

  • Şant cihazı takılanlarda 1. aydaki  egzersiz pulmoner kapiller kama basıncında sham kontrol grubuna göre anlamlı azalma meydana gelmiştir (p=0.028).
  • Pik kapiller kama basıncı cihaz takılan grupta 3.5±6.4 mm Hg, sham kontrol grubunda 0.5±5.0 mm Hg azalmıştır (p=0.14).
  • İş yüküne göre düzeltilmiş kama basıncı değişimi ve egzersiz süresinde ise gruplar arası anlamlı değişiklik gözlenmemiştir.

Geniş bir randomize kontrollü çalışma ile HFpEF’li hastalarda interatriyal şant cihazının etkinliğinin araştırılması gerekliliği vurgulanmış olup REDUCE-LAP-HF-II çalışması halen devam etmektedir.5--65

2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.