Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 10 Sayı: 1 / 2018


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu

Katkıda Bulunanlar:
Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu, Prof. Dr. Nesligül Yıldırım, Doç. Dr. Hakan Altay, Doç. Dr. Ahmet Çelik


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


1--66

Lower Risk of Heart Failure and Death in Patients Initiated on SGLT-2 Inhibitors Versus Other Glucose-Lowering Drugs: The CVD-REAL Study.

KY Bülteni - CVD-REAL Çalışması, SGLT-2 inhibitörlerinin diğer antidiyabetiklere göre kalp yetmezliği ve ölüm riskini azalttığını göstermektedir. (Prof. Dr. Nesligül Yıldırım)CVD-REAL Çalışması, SGLT-2 inhibitörlerinin diğer antidiyabetiklere göre kalp yetmezliği ve ölüm riskini azalttığını göstermektedir.

Prof. Dr. Nesligül Yıldırım

Son yapılan araştırmalarda bir sodyum-glukoz co-transporter-2 inhibitörü (SGLT-2i) olan empagliflozinin, tip 2 DM ve aterosklerotik KV hastalığı olanlarda, KV ölüm ve kalp yetersizliğine bağlı hospitalizasyon riskini azalttığı saptanmıştır. CVD-REAL Çalışmasının amacı, bu faydalı etkinin sadece empagliflozin ile mi yoksa SGLT-2i sınıf etkisine mi bağlı olarak geliştiğini gerçek hayat verileri ile değerlendirmek idi.

CVD-REAL Çalışmasında 6 ülkenin hasta kayıtları taranmış ve SGLT-2i ile diğer şeker düşürücü ilaçların yeni başlandığı DM’li hastaların verileri karşılaştırılmıştır.  Sonuç olarak diğer şeker düşürücü ilaçlarla kıyaslandığında, SGLT-2i’lerinin (canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin) kalp yetersizliğine bağlı hospitalizasyon ve ölüm riskini anlamlı azalttığı ve SGLT-2i’leri elde edilen klinik yararların sınıf etkisi olabileceğini ortaya koymuştur.


CVD-REAL Çalışmasında Amerika, Norveç, Danimarka, İsveç, Almanya ve İngiltere’nin ulusal, hastane ve birinci basamak bakım hasta kayıtları incelenmiş; eğilim skoru analizi sonrası klinik özellikler açısından birbirine benzer ve SGLT-2i (154,528 hasta) veya diğer şeker düşürücü ilaçların (154,528 hasta ) yeni başlandığı, bilinen KV hastalığı olan veya olmayan toplam 309,056 DM’li hasta verisi karşılaştırılmıştır.  SGLT-2i sınıfındaki ajanların total maruziyet süreleri; canagliflozinin %53,dapagliflozinin %42 ve empagliflozinin %5 idi.
190,164 hasta yılı takip süresince 961 adet kalp yetersizliğine bağlı hospitalizasyon (insidans oranı 0.51/100 hasta-yılı) görülürken; 215,622 hastanın 1334’ünde ölüm (insidans oranı 0.87/100 hasta-yılı) ve 1983’ünde kalp yetersizliğine bağlı hospitalizasyon veya ölüm (insidans oranı 1.38/100 hasta-yılı) görüldü. SGLT-2i, diğer şeker düşürücü ajanlara kıyasla daha düşük oranda kalp yetersizliğine bağlı hospitalizasyon (HR 0.61; %95 CI 0.51–0.73; p<0.001); ölüm (HR 0.49; %95 CI 0.41–0.57; p<0.001); ve kalp yetersizliğine bağlı hospitalizasyon veya ölüm (HR 0.54; %95 CI 0.48–0.60, p<0.001) ile ilişkili bulundu.

CVD-REAL Çalışması, bilinen KV hastalığı olan veya olmayan 300.000’in üzerinde tip 2 DM hastasının rutin klinik pratikteki verilerinin karşılaştırıldığı, çok uluslu ilk en büyük çalışmadır. Çalışmada saptanan sonuçlar ışığında; daha önceki araştırmalarda tip 2 DM’li hastalarda empagliflozin ile tespit edilmiş olan azalmış ölüm ve kalp yetersizliğine bağlı hospitalizasyon riskinin, diğer SGLT-2i ile de görülebildiği saptanmış ve bu olumlu etkinin SGLT-2i sınıf etkisi olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastaların %87’sinin  bilinen KV hastalığının olmaması; SGLT-2i sınıfının geniş bir yelpazede tip 2 DM hastaları için faydalı olacağının işaretidir.


1--66

2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.