Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 10 Sayı: 2 / 2018


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Doç. Dr. Hakan Altay

Katkıda Bulunanlar:
Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu, Doç. Dr. Hakan Altay


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


2--67

KY Bülteni - Clinical Outcomes of His Bundle Pacing compared to Right Ventricular Pacing (Doç. Dr. Hakan Altay)Clinical Outcomes of His Bundle Pacing compared to Right Ventricular Pacing

Doç. Dr. Hakan Altay

Bradikardi nedeni ile takılan ve his demetinden uyaran piller sağ ventrikül ile uyarılan kalp pillerine göre kalp yetersizliği nedenli hospitalizasyonu azaltmaktadır.

Sağ ventrikül ile uyarılan kalp pillerinde ventriküler pacing %40’ın üzerine çıktığında zamanla kalp yetersizliği (KY) oluştuğu bilinmektedir. Bunun nedeni sağ ventrikülden kaynaklanan uyarıların ventriküler dissenkroni meydana getirmesidir. His demetinden uyarılar verilebilirse, uyarı doğal his-purkinje yolağını takip edeceği için ventriküler dissenkroni oluşmayacaktır.

İki hastaneden birinde 3 yıl içerisinde bradikardi nedeni ile  his demeti ile uyarılan kalp pili takılırken, diğer hastanede geleneksel sağ ventrikül ile uyarılan kalp pili takılmıştır. Gözlemsel olan bu çalışmada implantasyon özellikleri, tüm nedenlere bağlı ölüm, KY nedenli hospitalizasyon ve biventriküler pile upgrade edilme oranları incelenmiştir. Primer sonlanım kombine ölüm, KY nedenli hospitalizasyon veya biventriküler pile upgrade idi. Sekonder sonlanım mortalite ve KY nedenli hospitalizasyondu.

His demeti ile uyarılan kalp pili takılması 332 hastadan 304’ünde (%92) başarı ile uygulanabilmiştir. Diğer hastanede 433 hastada sağ ventrikül ile uyarılan kalp pili takılmıştır. Primer sonlanım his demeti pilinde (%25) sağ ventrikül piline (%32) göre daha az gözlenmiştir (HR:0,71).  Bu fark özelllikle ventriküler pacing  %20’den fazla olan hastalarda görüldü.  KY nedenli hospitalizasyon his demeti pilinde daha az gözlenirken (HR:0,63, p=0,02), mortalite his demeti pili grubunda azalma trendinde idi (p=0,06).

His demeti ile uyarılan pillerin başarı ile uygulanması yeni pil teknolojileri sayesinde %90’ların üzerine çıkmıştır. Bradikardi nedeni ile pil gerektiğinde His demeti ile uyarılan kalp pili yöntemi ile KY gelişmesi uzun dönmede engellenebilir gibi görünmektedir. Fakat randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.2--67

2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.