Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 10 Sayı: 2 / 2018


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Doç. Dr. Hakan Altay

Katkıda Bulunanlar:
Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu, Doç. Dr. Hakan Altay


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


2--67

KY Bülteni - Canagliflozin May Have Most Benefit in Diabetes With HF: Canagliflozin and Heart Failure in Type 2 Diabetes Mellitus (Doç. Dr. Hakan Altay)Canagliflozin May Have Most Benefit in Diabetes With HF: Canagliflozin and Heart Failure in Type 2 Diabetes Mellitus

Doç. Dr. Hakan Altay

CANVAS çalışmasında %14 hastanın bazalde kalp yetersizliği olduğu ve canagliflozin yararının bu hasta grubunda çok daha belirgin olduğu görüldü.

CANVAS çalışması tip 2 DM ve yüksek kardiyovasküler (KV) riski olan 10,142 hastanın canagliflozin veya plaseboya randomize edildiği ve hastaların 3,6 yıl izlendiği bir çalışmadır. Bu çalışmada canagliflozin primer sonlanım noktası olan KV ölüm, ölümcül olmayan miyokard enfarktüsü veya inmeyi azalttı (HR:0,86). Canagliflozin sekonder sonlanım noktalarından olan kalp yetersizliği (KY) nedenli hospitalizasyonu da azalttı(HR:0,68).

CANVAS DEEP DIVE’da özellikle bazalde KY olan hastalar incelendi. 1461 (%14) hastada önceden KY olduğu görüldü. Bu hastalarda ortalama yaş 64 idi. KY olan hastalar genellikle kadındı ve diuretic, RAS blokeri ve beta bloker kullanımı daha fazla iken, statin ve metformin kullanımı KY olmayan hastalara göre daha azdı. Primer sonlanım  noktası olan KV ölüm veya KY nedenli hospitalizasyon canaglifozin alanlarda plaseboya göre daha az gerçekleşti (HR:0,78). KY nedenli hospitalizasyon canaglifozin grubunda plaseboya göre daha az görüldü (HR:0,67). Canaglifozin tedavisi alan önceden KY olan hastalarda beş yılda bir KY hospitalizasyon gelişmesini engellemek için NNT rakamı 14 iken, önceden KY olmayan hastalarda bu rakam 144 bulunmuştur.

Bu sonuç %14’ü önceden KY olan hastaların subgrup analizi ile elde edilmiştir.  Özellikle KY hastalarında SGLT-2 inhibitörlerinin inceleneceği DAPA-HF, EMPEROR-PRESERVED ve EMPEROR-REDUCED çalışmaları bu ilaçların bu yöndeki etkilerini daha iyi test edecektir.2--67

2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.