Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 10 Sayı: 2 / 2018


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Doç. Dr. Hakan Altay

Katkıda Bulunanlar:
Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu, Doç. Dr. Hakan Altay


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


2--67

KY Bülteni - Inorganic Nitrite Delivery to Improve Exercise Capacity in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction: The INDIE Trial (Doç. Dr. Hakan Altay)Inorganic Nitrite Delivery to Improve Exercise Capacity in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction: The INDIE Trial

Doç. Dr. Hakan Altay

INDIE HFpEF çalışması KEF-KY hastalarında inorganic nitritin egzersiz kapasitesine etkisinin araştırıldığı randomize çok merkezli tasarlanmış ilk çalışmadır.

Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği (KEF- KY) çok sık görülmesine rağmen henüz kanıtlanmış tek bir tedavisi yoktur. Patofizyolojisinde nitric oksit (NO) biyoyararlanımında azalma olduğu düşünülmektedir. İnorganik nitrit, özellikle egzersiz sırasında aktif olan yeni bir NO sağlayıcı ajandır. INDIE-HFpEF çalışması 105 ambulatuvar KEF-KY hastası ile tasarlanmış, çok merkezli, çift kör bir çalışmadır. Bu çalışmada inhale nitritin KEF- KY’de egzersiz kapasitesini (pik VO2) iyileştirebileceği hipotezi test edilmiştir. Çalışmaya dahil edilme kriterleri arasında sınıf II-IV semptomları olan, EF ≥%50, NT- proBNP seviyesi yüksek (> 400pg/ml) veya kardiyak dolum basınçları artmış (kateterde), pik VO2 tahmini değerin <%75’inden az ve run-in döneminde tek bir dozu tolere edebilmiş olabilmesi bulunmaktadır. Hastalara nebulizer ile ilk hafta 46 mg günde 3 kez, sonrasında 3 hafta boyunca 80 mg 3 kez nitrite verildi. Kontrol grubuna placebo verildi. Primer sonlanım noktası 4 haftalık tedavi sonunda pik VO2’deki değişimdi. Sekonder sonlanım noktaları arasında akselometri ile değerlendirilen günlük aktivite seviyesi, fonksiyonel sınıf, hayat kalitesi, Eko ve NT-proBNP ile değerlendirilen kardiyak dolum basınçları ve güvenlik ile tolerabilite bulunmaktadır.

Çalışmaya hasta alımı tamamlanmış olup sonuçların bu senenin sonunda açıklanması beklenmektedir.2--67

2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.