Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 10 Sayı: 5 / 2018


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Doç. Dr. Barış Kılıçaslan

Katkıda Bulunanlar:
Doç. Dr. Erdem Özel, Doç. Dr. Hakan Altay


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


5--70

KY Bülteni - Editöryal:<br> TCT 2018’de Kalp Yetersizliği Yönetiminde Umut Vaat Eden Girişimsel Tedaviler ()Editöryal:
TCT 2018’de Kalp Yetersizliği Yönetiminde Umut Vaat Eden Girişimsel Tedaviler


Değerli Meslektaşlarım,

Kalp yetersizliği giderek artan sıklığı ile dünya’da en önemli mortalite ve morbidite nedeni olmaya devam etmektedir. Kalp yetersizliği tedavisinde hastalığın seyrini değiştirerek mortalite ve morbidite azalması meydana getirebilecek çok önemli tıbbi tedaviler bulunmaktadır (ACEi/ARB, BB ve MRA) ve bunların arasına son dönemde yeni 2 ilaç daha katılmıştır (ARNi ve Ivabradine). Fakat gerçek dünya verileri (CHAMP HF kayıt çalışması) gösteriyor ki hastalığın seyrini değiştirecek bu ilaçlar yeterince kullanılmamaktadır. Yine son yapılan çalışma (PARADIGM HF) sonuçlarından anlaşılıyor ki bu bahsi geçen ilaçlar ideal düzeyde kullanılmış olsa bile halen % 20’ye yakın ölüm ve hastane yatışları kaçınılmaz olmaktadır. İşte araştırmacılar da bu gerçekten yola çıkarak optimal ilaç tedavisine ek olarak KY yönetiminde cihaz ve girişimsel tedavilerin rolünü araştırmaktadır. Bu işlemler arasında kardiyak resenkronizasyon tedavisi (KRT) optimal tedaviye cevapsız uygun hastalarda KY kılavuzlarında artık sınıf 1 seviyesinde önerilmektedir. Diğer girişimsel tedaviler de KY alanında etkinliğini ve güvenilirliğini ispat etmeye çalışıyorlar. Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu 2018’in 5. sayısında 21-25 Eylül’de  San Diego’da gerçekleştirilen  TCT 2018 kongresinde KY alanında sunulan ve tartışılan girişimsel tedavileri bülten konusu olarak seçmiştir. Bu sayıda KY tedavisinde ileriye dönük umut vaat eden 5 farklı girişimsel tedaviyi araştıran çalışmalar sunulmuştur. Vurgulamak isterim ki bütün bu girişimler çok iddialı olmalarına rağmen kompleks,  invasif ve pahalı olmaları nedeni ile öncelikli olarak  optimal medikal tedavinin bu hastalara verilmesi gerekmektedir.

Saygılarımla,

Doç.Dr. Hakan Altay
TKD KYÇG Başkanı5--70

2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.