Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 11 Sayı: 3 / 2019


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Dr. Barış Kılıçaslan


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


3--74

KY Bülteni - Çağdaş Kayıt Verileri Primer Korunmada İmplante Edilebilen Defibrilatör Endikasyonlarını Değiştirecek Mi? (Dr. Barış Kılıçaslan)Çağdaş Kayıt Verileri Primer Korunmada İmplante Edilebilen Defibrilatör Endikasyonlarını Değiştirecek Mi?

Dr. Barış Kılıçaslan


2000’li yılların başından beri kalp yetersizliğinde (KY) primer korunmada implante edilebilen defibrilatör (IED) kullanımının faydası bilinmesine rağmen İsveç’ten yapılan bir kayıt çalışmasında uygun hastalarda IED kullanımı düşük saptanmıştır (9.6%). İsveç KY kayıt çalışmasından yapılan analizde IED implante edilen hastalarda, edilmeyen hastalara göre 1 yılda tüm nedenlere bağlı ölümde 27%, kardiyovasküler ölümde %29 azalma saptanmış. 5 yıl sonunda ise tüm son noktalarda IED implante edilenlerde 12% kazanımın devam ettiği görülmüştür. (Tablo)
IED ile primer korunma önerileri MADİT-2 ve SCD-HeFT çalışmasının sonuçları yayınlandıktan sonra yapılmıştı. Bu çalışmaların yapıldığı zaman KY‘nin medikal tedavisinde güncel kılavuzlarca önerilen etkin tedaviler ve resenkronizasyon tedavisi kullanılmamıştı.

İsveç kayıt çalışmasına 2000 yılından sonra çoğu erkek, 16702 IED endikasyonu olan hasta alınmış. Hastaların hepsi renin anjiotensin sistem inhibitörü, 90% ı bir beta bloker, yarısıda aldesteron antagonisti almakta idi.

Subgrup analizlere bakıldığında cihazdan elde edilen yararlanımın yaş, cinsiyet, çalışmaya katılma zamanı, KY nedeni (iskemik veya noniskemik) ve de cihazın resenkronizasyon özelliğinden bağımsız olduğu saptandı. Bu sonuçlarla IED tedavisinin düşük EF KY deki yeri desteklenmiş oldu.

Tablo: Klinik son noktalar açısından IED endikasyonu olan ve IED implante edilen ile edilmeyen hastaların karşılaştırılması. (Hazard Ratio (95%Cl))

Son Noktalar 1-yıl HR (95% CI) 5-yıl HR (95% CI)
Ölüm (Tüm nedenler) 0.73 (0.60-0.90) 0.88 (0.78-0.98)
Kardiyovasküler Ölüm 0.71 (0.57-0.90) 0.88 (0.77-1.02)


3--74

2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.