Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 11 Sayı: 3 / 2019


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Dr. Barış Kılıçaslan


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


3--74

KY Bülteni - MITRA-FR nin 2. Yılı: Mitraklip Hala Medikal Tedaviye Üstün Değil (Dr. Barış Kılıçaslan)MITRA-FR nin 2. Yılı: Mitraklip Hala Medikal Tedaviye Üstün Değil

Dr. Barış Kılıçaslan


Mitra-FR nin 2. yıl takip sonuçları açıklandı ve fonksiyonel mitral yetersizliğinde mitraklip işlemi optimal medikal tedaviye ek olarak fayda sağlamadı.

1 yıl önce ESC 2018 de MITRA-FR nin 1. yıl sonuçları açıklandığında primer sonlanım noktası olan tüm nedenlere bağlı ölüm ve 1 yıl içinde kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatış açısından mitraklip ile medikal tedavi arasında fark saptanmamıştı Birkaç hafta sonra yayınlanan COAPT çalışmasında kalp yetersizliği ile yatış açısından mitraklip optimal medikal tedaviye üstün saptanmıştı. Bu konuda birçok hipotez üretildi bunların bir kısmında daha uzun takip sonrası mitraklip’in üstünlüğünün ortaya çıkacağı belirtildi. 24 aylık analiz sonrası birleşik son noktalar iki grup arasında değişmedi. (64.2 % ve 68.6%) (HR 1.01; 95% Cl 0.77-1.34) ve sekonder sonlanım sonuçları mitraklip ve medikal tedavi arasında fark yaratmadı. (Tablo 1).

MITRA-FR’nin 2. yıl sonuçlarının 1. yıl sonuçlarına benzer çıkması toplantılarda tartışıldı.  COAPT ile karşılaştırıldığında kontrol grubunda mortalite 46%, MITRA-FR de 34% saptandı. COAPT ta hastalar daha riskli ve mitral yetersizliğinin daha ciddi olduğu vurgulandı. COAPT ve MITRA-FR beraber değerlendirildiğinde kalp yetersizliği ve sekonder mitral yetersizliği olan hastalarda kimin mitraklip’ten mutlak fayda görebileceğinin belirlenebileceği vurgulandı. Özellikle gerçek ciddi sekonder mitral yetersizliği olupta sol ventrikül ileri derecede dilate olmamış, optimal medikal tedaviye rağmen hala semptomatik olan hastalar mitraklip işleminden daha fazla fayda görmekte oldukları belirtildi.  

Tablo 1: Mitraklip ve Medikal Tedavi açısından Sekonder sonlanım noktalarını 24. ay sonuçları.

  Mitra klip Medikal Tedavi Hazard ratio[HR],
Tüm nedenlere bağlı ölüm 33.9% 35% HR, 0.99; 95% CI, 0,64 -1.52
Kardiyovaskuler Ölüm 31.2% 32.1% HR, 0.99; 95% CI, 0.63 - 1.55
Hastaneye Yatış (KY nedenli) 58.7% 63.5% HR, 1.03; 95% CI, 0.74 - 1.43
Major kardiyovaskuler advers olay 66.1% 68.6% HR, 1.09; 95% CI, 0.80 - 1.48


3--74

2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.