Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 11 Sayı: 3 / 2019


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Dr. Barış Kılıçaslan


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


3--74

KY Bülteni - Non Diyabetik Kalp Yetersizliği Hastalarında Dapagliflozin Etkin Çıktı (Dr. Barış Kılıçaslan)Non Diyabetik Kalp Yetersizliği Hastalarında Dapagliflozin Etkin Çıktı

Dr. Barış Kılıçaslan


Kalp Yetmezliği ile Tip 2 DM beraberliği sık görülen bir durum ve daha önceki çalışmalarda SGLT2 inhibitörlerinin diyabetik hastalarda kalp yetmezliği (KY) gelişimini azalttığı gösterilmişti. Sıradaki soru olan SGLT2 inhibitörlerinin diyabetik olmayan KY hastalarındaki etkinliği de DAPA-HF çalışmasında araştırıldı.

Çalışma Düşük EF Kalp Yetmezliği (DEFKY) (LVEF <40%) olan hastalarda standart KY tedavisine ek olarak dapaglifozin (10 mg/gün) ile plaseboyu karşılaştırdı. Çalışmaya 20 ülkeden 4744 hasta alındı ve ortalama 18.2 ay takip edildi. Birincil sonlanım noktası kardiyovasküler (KV) nedenlere bağlı KY semptomlarının kötüleşmesi veya ölüm alındı ve ilk olaya kadar geçen süre analiz edildi. Çalışma sonucunda ilk KY gelişme epizodu 30% azaldı. (10% vs 13.7%; HR, 0.70; 95% CI, 0.59- 0.83) (p= 0.00003), KV ölüm 18% azaldı. (9.6% vs 11.5%; HR, 0.82; 95% CI, 0.69- 0.98) (p=0.029) ve KY nedenli hastaneye yatış 30% azaldı. (9.7% vs 13.4%; HR, 0.70; 95% CI, 0.59- 0.83). Güvenlik profili iki grup açısından benzer saptandı. Advers olaya bağlı tedaviyi bırakma benzer (4.7 % vs 4.9%) ve ciddi yan etki dapaglifozin ile daha az saptandı.  (38% vs42%; p<0.01).

Devam eden panellerde çalışmanın yürütücüleri çalışmanın en vurucu sonucunun Kaplan-meyer eğrisinde primer son noktalar ve KY’ne bağlı olay sıklığında azalma açısından aranın 1. aydan itibaren açılması olarak belirtildi. Bu erken bulguların ilacın diüretik etkisine bağlanabileceğini fakat zaman geçtikçe bu diüretik etkinin kaybolduğu ve başka mekanizmaların devreye girdiğini belirtiler.
Sonuç olarak DAPA-HF çalışmasının sonuçlarının çok önemli olduğu ve bu sonucun diyabetik olmayan hastalarda alındığı vurgulandı.3--74

2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.