Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 9 Sayı: 2 / 2017


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Doç. Dr. Ahmet Çelik

Katkıda Bulunanlar:
Doç. Dr. Ahmet Çelik


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu
KY Bülteni - Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni / "ACC 2017 Kongresinde Kalp Yetersizliği Çalışmaları" Mayıs 2017 (2)
ACC 2017 Kongresinde Kalp Yetersizliği Çalışmaları

New CardioMEMS Data Shows Effectiveness in Reducing Heart Failure Readmissions
Alt Başlık: Yeni CardioMEMS verileri kalp yetersizliğinden tekrarlayan başvuruları azaltmada etkinliğini gösteriyor
Dergi: ACC 2017 Kongresi, Washington DC, 17-19 Mart 2017
CHAMPION (CardioMEMS Heart Sensor Allows Monitoring of Pressure to Improve Outcomes in New York Heart Association Functional Class III Heart Failure Patients) çalışmasında kalp yetersizliğinden hastan...

CVD-REAL: Comparative Effectiveness of Cardiovascular Outcomes in New Users of SGLT-2 Inhibitors
Alt Başlık: CVD-REAL Çalışmasında sodyum-glukoz cotransporter 2 (SGLT-2) inhibitörlerini yeni kullanan hastaların kardiyovasküler sonuçları karşılaştırılmıştır
Dergi: ACC 2017 Kongresi, Washington DC, 17-19 Mart 2017
EMPAREG çalışmasında yüksek kardiyovasküler riski olan Tip 2 diyabetli hastalarda empagliflozin plaseboya göre primer birleşik kardiyovasküler sonuçları azalttı...

LEVO-CTS: Levosimendan in Patients With Left Ventricular Systolic Dysfunction Undergoing Cardiac Surgery With Cardiopulmonary Bypass: Primary Results of the LEVO-CTS Trial
Alt Başlık: LEVO-CTS Çalışmasında Sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan ve kardiyopulmoner baypas ile kardiyak cerrahi yapılacak hastalarda levosimendanın etkisi araştırılmıştır.
Dergi: ACC 2017 Kongresi, Washington DC, 17-19 Mart 2017
Levosimendan, hemodinamik ve semptomatik yarar sağladığı kanıtlanmış, özellikle iskemik olgularda güvenli olduğu gösterilmiş bir ilaçtır. Katekolaminerjik inotroplardan farklı olarak hücre içi kalsiyu...

2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.