Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 10 Sayı: 3 / 2018


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Doç. Dr. Hakan Altay

Katkıda Bulunanlar:
Doç Dr Hakan Altay, Uzm.Dr Umut Kocabaş


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu
KY Bülteni - Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni / "Akut Kalp Yetersizliği Tedavisinde Yeni Gelişmeler" Mart 2018 (3)
Akut Kalp Yetersizliği Tedavisinde Yeni Gelişmeler

Editöryal:
Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Yeni Dönemi
...

Novel Approach to Volume Management in ADHF, RenalGuard system. TARGET study
Alt Başlık: RenalGuard Sistemi
Dergi: ESC HF Congress, Vienna, 26-29 May, 2018
Küçük bir çalışmada idrar çıkımını monitorize ederek intravenöz sıvı infüzyon miktarını ayarlayabilen yeni bir cihazın (Renal-Guard) Akut Dekompanse Kalp Yetersizliğinde (ADKY) diuretic verimliliğini ...

Acute Heart Failure Treatment Paradigm Challenged by Splanchnic Nerve-Block Studies
Alt Başlık: Splanknik Sinir Ablasyonu
Dergi: ESC HFA Acute Heart Failure Congress, 2018 Vienna, Austria, 26-29 May, 2018
Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği ve Akut Dekompanse Kalp Yetersizliği hastalarında özellikle konjesyon sıvı yeniden dağılımına bağlı ise Splanknik sinir blokajı ile karın içi damar ya...

Heart Stimulating Device boosts function and survival when CRT isn't an option. FIX-HF-5C Study and CCM-REG Registry
Alt Başlık: Kardiyak Kontraktilite Modulasyonu
Dergi: ESC HFA Acute Heart Failure Congress, 2018 Vienna, Austria, 26-29 May, 2018
Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin bir seçenek olmadığı ve sol ventrikül destek cihazları ve transplantasyon için de erken olan evre III ve IV hastalarda Kardiyak Kontraktilite Modulasyon (CCM) ted...

Improve management of heart failure with procalcitonin (IMPACT-EU)
Alt Başlık: Prokalsitonin Kılavuzluğunda Tedavi
Dergi: ESC HFA Acute Heart Failure Congress, 2018 Vienna, Austria, 26-29 May, 2018.
Akut Kalp Yetersizliğinde Prokalsitonin-kılavuzluğunda antibiotik tedavisi mortaliteyi azaltmadı....

GRAND DEBATE: Is catheter ablation superior to drugs in the treatment of patients with atrial fibrillation and heart failure?
Alt Başlık: Büyük Müzakere: Kateter Ablasyonu vs İlaç Tedavisi
Atriyal fibrilasyon ve kalp yetersizliği birlikteliğinde en iyi tedavi stratejisini belirlemeye çalışan büyük müzakerede kateter ablasyonun CABANA ve CASTLE HF pozitif sonuçlarına rağmen mortalite açı...

Tips and tricks in Cardio-Oncology: A new expertise field in cardiology
Alt Başlık: Kardiyo-Onkoloji’de Önemli İpuçları
Dergi: ESC HFA Acute Heart Failure Congress, 2018 Vienna, Austria, 26-29 May, 2018
Kalp yetersizliği ve kanser birlikteliği son zamanlarda kardiyoloji alanında daha da büyük önem kazanmıştır. Bu kongrede birkaç oturumda bu iki büyük hastalığın birbiri ile etkileşiminin altı çizildi ...

2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.