PH Gündem Yıl: 2018 Sayı: 2 / 2018


Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Proje Grubu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Bülent Mutlu

Üye
Dr. Bahri Akdeniz

Üye
Dr. İbrahim Başarıcı

Üye

Dr. Mehmet Akbulut

Üye
Dr. Murat Meriç

Üye
Dr. Sümeyye Güllülü

2--2

PH Gündem - Editorial (Prof. Dr. Bahri Akdeniz)Editorial

Prof. Dr. Bahri Akdeniz

Değerli meslektaşlarım, Değerli okuyucular

Pulmoner vasküler hastalıklar (PVH) ve erişkin doğumsal kalp hastalıkları proje grubu (PVH-EDKH) olarak PAH Gündem’in 2. sayısı ile karşınızdayız. PVH ile ilgili olarak bu dönem önemli toplantılar oldu. AOP Viyana toplantısı özetlerini bir önceki toplantıda derlemiştik. Bu yıl başında PVRI ‘ın yıllık toplantısı Singapur’da yapıldı. Proje grubu olarak bu toplantıya katıldık ve özet derleme yaptık, sonraki sayılarda bu özeti de sizlerle paylaşacağız. Ancak daha önemlisi 5 yılda bir yapılan Dünya Pulmoner Hipertansiyon Sempozyumu (6. WSPH) bu alanda çok daha önemli gelişmelere ve bazı tanım değişikliklerine neden oldu. Bu nedenle daha önemli olan bu bilgileri sizlerle daha erken paylaşmak istedik.

İlk kez 1973'te Cenevre'de başlayan ve 1998'deki Evian toplantısından sonra her 5 yılda bir (Venedik 2003, Dana Point 2008, Nice 2013) düzenlenen bu toplantıların 6. sı  Fransa’nın Nice şehrinde 27 Şubat-1 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplantıda 13 çalışma grubu (task force) oluşturulmuştur. Bu 13 oturuma ait konu başlıkları sıra ile; “1.Patoloji ve Patobiyoloji 2.Genetik & Genomik, 3.Sağ ventrikül patofizyolojisi ve pulmoner dolaşım 4.PH hemodinamik tanımı, klinik sınıflandırma ve spesifik pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) alt grup karakteristikleri 5.Pulmoner HT tanısı 6.Risk sınıflandırması ve medikal tedavi, 7.Sağ ventrikül destek cihazları ve akciğer transplantasyonu 8.PAH yeni tedaviler ve çalışma tasarımları 9.Sol kalp hastalığına bağlı PH 10.Kronik akciğer hastalığına bağlı PH 11.Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH) 12.Pediyatrik PH ve  13. Hasta perspektifi” başlıklarını içermektedir. Ülkemizden bu toplantıya 32 kişilik katılım oldu. Toplantı özetlerinin henüz resmi olarak yayınlanmadığını, sunumlar sırasında yoğun tartışmaların yaşandığı bazı konularda düzeltmeler yapılabileceğini, ve son şeklinin bu yılın sonunda Journal of the American College of Cardiology dergisinde yayınlanacağını hatırlatmak isteriz. Çalışma grubu yazılarını bölümler halinde sizlerle paylaşacağız. Bu sayımızda klinik pratiğimizi en çok etkileyeceğini düşündüğümüz 4., 5. ve 6. çalışma grubu notlarının özetini sizlerle paylaşacağız. Toplantı notlarını büyük bir titizlikte tutan ve derleyen Doç. Dr. Ümit Yaşar Sinan, Doç.Dr. Murat Meriç  ve Uz.Dr. Deniz Kaptan Özen‘e katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Bu bölümden itibaren PAH merkezlerimizi tanıtmaya başlıyoruz. İlk olarak proje grubu başkanımız Prof. Dr. Bülent Mutlu’nun görev yaptığı merkez olan Marmara Üniversitesi PAH merkezini tanıtacağız. Bu sayımızda son olarak da KTEPH tedavisinde ülkemizde yeni yapılmaya başlayan balon pulmoner anjiyoplasti ile ilgili yine aynı merkezden paylaşılan bir olgu sunumunu ve işlem sonrası yaşanan komplikasyonlar ile ilgili tedavi ve koruyucu önlemlerin tartışıldığı bir derlemeyi bulabilirsiniz.

Geçtiğimiz ay  TKD Kardiyobahar toplantısında pulmoner vasküler hastalıklar ile ilgili olarak 1 kurs, 1 seminer ve 1 tartışma programı düzenlendi. Mayıs ayından itibaren 2018 yılı boyunca İzmir, İstanbul, Ankara ve Elazığ’da 4 kez hekimlere yönelik olarak PAH eğitim kursları düzenlenecektir. İlgilenenlere duyurulur.                              

Sağlık ve esenle kalın

Prof. Dr. Bahri Akdeniz
DEÜ Hastanesi Kardiyoloji
PAH gündem yayın editörü2--2

 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.