Kapak Bülteni Yıl: 2019 Sayı: 1


Kalp Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Levent Korkmaz

Üye
Dr. Mehmet Ali Astarcıoğlu

Üye
Dr. Mustafa Ozan Gürsoy

Üye
Dr. Olcay Özveren
1--1

Kapak Bülteni - Editoryal ()Editoryal

Değerli Meslektaşlarım,

Dünyada ve ülkemizde kapak hastalıkları önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bugün için çok sayıda hasta tıbbi olarak yönetilen kapak hastalığına sahiptir. Toplumun yas¸lanmaya başlaması ile birlikte gelecekte girişim gerektiren kapak hastalığı sayısında ciddi artıs¸ beklenmektedir ve bu durum buzdagˆının altını temsil eden genis¸ bir grubu kapsamaktadır.

Tıbbın sürekli değişen bir alan olması nedeniyle doğru ve güncel bilgiye ulaşmak için okuyucular her zaman tanı yaklaşımları veya tedavilerdeki değişiklikler için literatürü yakından takip etmelidir. Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu olarak, kapak hastalıklarında günceli ve gündemi aktaracağımız “Kapak Bülteni” isimli düzenli yayınlayacağımız bültenin ilk sayısını sizlerle paylaşmaktan memnuniyet  duyuyoruz.  Kapak Bülteni ile kapak hastalıklarındaki kongre ve toplantı izlenimlerini, güncel çalışmaların sonuçlarını, gündemde olan konuları ve klinik uygulamada yaşanan yenilikleri sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Bu imkanı bize tanıyan Türk Kardiyoloji Derneği’ne teşekkür ediyoruz.

Saygılarımla

Doç. Dr. Levent Korkmaz
Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı1--1

 2019 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.