Kapak Bülteni Yıl: 2019 Sayı: 1


Kalp Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Levent Korkmaz

Üye
Dr. Mehmet Ali Astarcıoğlu

Üye
Dr. Mustafa Ozan Gürsoy

Üye
Dr. Olcay Özveren
1--1

Kapak Bülteni - TAVI-PM: Post-Mortem TAVI Gözlem Çalışması ()TAVI-PM: Post-Mortem TAVI Gözlem Çalışması

Amaç

 • TAVI protezlerini post-mortem sistematik olarak muayene etmek.
 • TAVI protezlerini post-mortem immünohistolojik olarak değerlendirmek.

Yöntemler

 • 451 TAVI hastası post-mortem muayene için onay verdi.
 • Şimdiye kadar 39 hasta incelenmiştir.
 • İmplantasyondan ölüme kadar geçen süre: %36’sında  <1 yıl, %23’ünde 1-2 yıl, %20.5’inde 2-4 yıl ve %20.5’inde >4 yıldır.
 • Vakaların %69’unda kendiliğinden açılabilen kapak mevcuttu.

Önemli Bulgular

 • 4 yıldan kısa süre önce implante edilen kapaklarla karşılaştırıldığında, 4 yıldan daha uzun süre önce implante edilen TAVI protezlerinin post-mortem muayenesinde, kapaklarda makroskobik ve mikroskobik (artmış fragmantasyon ve düzensizlik) değişiklikler ortaya çıkmıştır.
 • Hasta-protez uyumsuzluğu veya III/IV. derece paravalvüler regurjitasyon izlenmedi. Bir olguda protez malpozisyonu saptandı.
 • Yine bir olguda kapakta trombüs izlendi, ancak tromboemboli vakası yoktu.
 • Vejetasyon, dehisens veya paravalvüler abse olgusu yoktu. Bir olguda yaprakçık perforasyonu saptandı.

Sonuç

 • Post-mortem veriler incelendiğinde, makroskopik ve mikroskobik kapak dejenerasyonlarının kapaklarda fonksiyon bozukluğu ile sonuçlanmadığı görülmektedir.
 • TAVI’de kullanılan kapakların, SAVR’de implante edilen biyoprotezler ile performansını karşılaştırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.


1--1

 2019 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.