ASTRONAUT çalışmasında, diyabetikler dışlandığında non-diyabetiklerde aliskiren’in standart KY tedavisine eklenmesiyle klinik sonuçlarda anlamlı yarar sağlandığı gerçeği dikkate alındığında renin inhibitörlerinin KY tedavisinde bir yer bulabileceğini düşünüyormusunuz?
Evet
Hayır