Kalp yetersizliği hastalarının takibinde ejeksiyon fraksiyonu düzeldikten sonra kılavuzlarca önerilmiş tedaviler kesilmeli mi?
A- Evet
B- Hayır