DAPA-HF çalışması sonrası SGLT2 inhibitörlerini DM olmayan hastalarda Kalp Yetersizliği tedavisinde klinik pratikte kullanmaya başladınız mı?
A- Evet
B- Hayır