PARAGON HF çalışması sonrası EF'si %40-55 olan SEFKY ve KEFKY hastalarında sakubutril-valsartan kullanılmalı mı?
A- Evet
B- Hayır