[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 2 Sayı: 1 / 2019


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Neşe Çam
Y.K. Adına Kordinatör
Vedat Aytekin
Sekreter
Özlem Yıldırımtürk

Danışma Kurulu
Muzaffer Değertekin
Erdal Aktürk
Emin Evren Özcan
Asuman Kaftan
Hüseyin Şenocak
Ersel Onrat

Yürütme Kurulu
Ali Nazmi Çalık
Uğur Canpolat
Ümit Yaşar Sinan
Göksel Çinier
Üzeyir Rahimov
Serkan Ünlü
Alev Kılıçgedik
Alper Karakuş

Bülten Hazırlığı
Göksel Çinier
Ali Nazmi Çalık


 


Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni / "TKDGENÇ" Nisan 2019 (1)
Gençler ACC 2019 ve EHRA 2019'i Değerlendiriyor

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar grubu olarak TKD Genç bülteninin ikinci sayısını çıkarmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sayıda New Orleans’da gerçekleştirilen ACC 2019 ve Lizbon’da gerçekleştirilen EHRA 2019 toplantılarında sonuçları açıklanan çalışmalara yer verdik. EHRA 2019 Dr. Göksel Çinier (cinierg@gmail.com), ACC 2019 ise Dr. Ali Nazmi Çalık (calik_nazmi@hotmail.com) tarafından değerlendirildi.


Sayı Özeti
EHRA 2019
Bu sene EHRA 2019 kongresinde elektrofizyoloji ve kardiyak implante edilebilen cihazlarla (KİEC) ilgili önemli klinik çalışmaların sonuçlarını öğrendik. Bunlarda bazılarını aşağıda sizler için özetliyoruz.

ACC 2019

Hiç kuşku yok ki sonuçları en çok merak edilen çalışmalardan ikisi düşük riskli hasta grubunda yapılan TAVR’ nı (transkateter aortik kapak replasmanı) SAVR (cerrahi biyoprotez aortik kapak replasmanı) ile karşılaştıran ‘PARTNER-3’ ve Evolut Low Risk’ çalışmalarıydı.


 2019 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.