BİLİMSEL PROGRAM
5 EKİM 2017, PERŞEMBE
  İstanbul Ankara Antalya Bakü Saraybosna
11:00 - 12:15 Sempozyum 1
Koroner arter hastalığında sorunlu hasta yönetimi

Sempozyum 2
Majör çalışmalardan klinik pratiğimize yansımalar
Sempozyum 3
Endokardit
Genç Kardiyologlar Oturumu 1
Komplike kalp yetersizliği hastasında adım adım tedavi: Uzmanlar ne söylüyor?
Kurs 1
Uygulamalı temel ekokardiyografi kursu
12:15 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:45 TKD-EHRA Ortak Oturumu
Atriyum fibrilasyonunda tartışmalı konular
Sempozyum 4
İleri sol ventrikül disfonksiyonunda revaskülarizasyon
Sempozyum 5
Miyokardit: Güncel tanı ve tedavi yaklaşımları
Genç Kardiyologlar Oturumu 2
Acil servisten taburculuğa akut koroner sendrom
Kurs 2
Temel TEE kursu
14:45 - 15:15 KAHVE MOLASI
15:15 - 16:30 Sempozyum 6
Olgularla koroner lezyonu değerlendirmede yardımcı yöntemler
Nasıl Yapalım? 1
Vakalarla pacemakerICD-CRT: Sorunlar ve çözüm için ipuçları
Senkoplu hastaya yaklaşım
Sempozyum 7
Enine boyuna perikart hastalıkları
Genç Kardiyologlar Oturumu 3
Kardiyoloji konsültasyon kitabından: Gençler soruyor, uzmanlar cevaplıyor
Kurs 3
3 Boyutlu eko ku
16:30 - 17:00 KAHVE MOLASI
17:00 - 18:00 Uydu Sempozyumu 1 Uydu Sempozyumu 2 Uydu Sempozyumu 3    
18:30 - 19:00 Açılış Töreni        
6 EKİM 2017, CUMA
  İstanbul Ankara Antalya Bakü Lefkoşa Saraybosna
08:30 - 09:45 TKD-ACC Ortak Oturumu
Kardiyolojide popüler gündem
Sempozyum 8
Klinik kardiyolojide zor kararlar, olgularla tartışalım
Sempozyum 9
Acil serviste aritmi: Neleri yap, neleri yapma?
Genç Kardiyologlar Oturumu 4
Genç kardiyologların yüksek riskli olgu yönetimi
Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği Oturumu
Kurs 4
Periferik girişim kursu I
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10.00 - 11.15 Sempozyum 10
ST yükselmesiz akut koroner sendrom 2017
Sempozyum 11
Olgularla bifürkasyon lezyonlarında perkütan teknikler
Sempozyum 12
Kardiyak Pacemaker- ICD-CRT: püf noktaları
Genç Kardiyologlar Oturumu 5
Genç kardiyologlar kapak hastalıklarını tartışıyor
Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği Oturumu
Kurs 5
Karotis ve vertebral girişim kursu
11:15 - 11:45 KAHVE MOLASI
11:45 - 12:45 Uydu Sempozyumu 4
Uydu Sempozyumu 5
Uydu Sempozyumu 6
     
12:45 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:15 TKD-ESC Ortak Kılavuz Oturumu
Neler değişti?
Sempozyum 13
Koroner dışı girişimler: Kimlere uygulanmalı, kimlere uygulanmamalı, hangi yöntem perkütan teknikler/cerrahi)?
Sempozyum 14
Kapak hastalıklarının tedavisi kararında ekokardiyografi
Genç Kardiyologlar Oturumu 6
Genç kardiyologlar ileri evre kalp yetersizliği tedavisini konuşuyor
Akılcı ilaç kullanımı
Kurs 6
Koroner bifürkasyon kursu
15:15 - 15:30 KAHVE MOLASI
15:30 - 16:45 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği ile Ortak Oturum
Medikal tedaviden transplantasyona ileri evre kalp yetersizliğinin yönetimi
Yarışma Sempozyum 15
Olgularla hipertansiyon oturumu
Genç Kardiyologlar Oturumu 7
Ekokardiyografide yeniliklere kısa bir bakış
Sözlü Bildiriler Kurs 7
Endokardiyal biyopsi kursu
16:45 - 17:00 KAHVE MOLASI
17:00 - 18:00 Uydu Sempozyumu 7
Uydu Sempozyumu 8
Uydu Sempozyumu 9
     
18:00 - 19:00 İlginç Olgular 1
Anjiyo laboratuarından zor anlar, majör komplikasyonlar -1
İlginç Olgular 2        
7 EKİM 2017, CUMARTESİ
  İstanbul Ankara Antalya Bakü Lefkoşa Saraybosna
08:30 - 09:45 Sempozyum 16
LDL düşürücü tedavide gündem
Sempozyum 17
Girişimsel kardiyoloğun kâbusları
Sempozyum 18
Akut pulmoner emboliden kronik pulmoner hipertansiyona
Genç Kardiyologlar Oturumu 8
Heart Failure of Tomorrow - HOT (Yarının Kalp Yetersizliği Uzmanları) Olgularla Kalp Yetersizliği Tedavisi
Kurs 8
Temel İstatistik Kursu
Hemşirelik Çalışma Grubu Oturumları

Oturum 1
Kardiyovasküler hastalıklarda yoğun bakım yönetimi
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 - 11:15 Sempozyum 19
ST Yükselmeli akut koroner sendrom 2017

Ortak Oturum
Akut inmeli hastaya yaklaşım (TND ile ortak oturum)
Sempozyum 20
Hipertansiyon tanı ve tedavisinde güncel konular
Genç Kardiyologlar Oturumu 9
Ateroskleroz tedavisinde yeni ufuklar
Kurs 9
Bilimsel çalışmadan makaleye
Oturum 2
Kardiyolojide invaziv olmayan tanı yöntemleri
11:15 - 11:45 KAHVE MOLASI
11:45 - 12:45 Uydu Sempozyumu 10
Uydu Sempozyumu 11
Uydu Sempozyumu 12
     
12:45 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:15 TKD - HFA of the ESC Ortak Oturumu
ESC 2016 Kalp yetmezliği kılavuzundan klinik pratiğe yansıyan değişimler
Sempozyum 21
Anamnez ve fizik muayene unutuluyor mu?
Sempozyum 22
Olgularla komplikasyon yönetimi
Genç Kardiyolog Oturumu 10
Kardiyolojide yeni ilaçlar ve ilaç geliştirilmesi
Kurs 10
Zor EKG yorumlama kursu
Oturum 3
Kardiyolojide invaziv tanı yöntemleri
15:15 - 15:30 KAHVE MOLASI
15:30 - 16:45 Sempozyum 23
Kardiyolojide 2017
Sempozyum 24
Hasta sorularına cevaplar
Sempozyum 25
Aort hastalıkları
Sempozyum 26
EKG’de kafa karışıklıkları?
Kurs 11
Koroner BT kursu
Oturum 4
Kardiyolojide invaziv tedavi yöntemleri ve hemşirelik yaklaşımı
16:45 - 17:00 KAHVE MOLASI
17:00 - 18:00 Uydu Sempozyumu 13
Uydu Sempozyumu 14
Uydu Sempozyumu 15
     
18:00 - 19:00 İlginç Olgular 3
Anjiyo laboratuarından zor anlar, majör komplikasyonlar -2
İlginç Olgular 4       Oturum 5
Hemşireler için kalıcı kalp pili kursu
8 EKİM 2017, PAZAR
  İstanbul Ankara Antalya Bakü Lefkoşa
08:30 - 09:45 Sempozyum 27
Kardiyoonkoloji oturumu
Sempozyum 28
Olgularla kapak hastalıklarına yaklaşım
Sempozyum 29
Yoğun bakımda kardiyoloğun kan gazı sancısı: Olgularla kan gazı değerlendirme ve mekanik ventilasyon seçenekleri
Karşıt Görüş 1
Kalp yetersizliğinde karşıt görüşle

Karşıt Görüş 4
ST yükselmeli miyokard enfarktüsünde...
Kurs 12
CTO kursu
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 - 11:15 Sempozyum 30
Kompleks koroner girişimlerde güncelleme
Sempozyum 31
Pulmoner hipertansiyon 2017: Dünya deneyimi ve Türkiye verileri
Nasıl Yapalım? 2
Ablasyon Kime? Nasıl? Hasta örnekleri ile anlatım

Kardiyolojide diyabetik hasta yönetimi
Karşıt Görüş 2
Orta riskli hastalarda ilk seçenek...

Karşıt Görüş 3
Sol ana koroner hastalığında...
Nasıl Yapalım? 3
Spor kardiyolojisi

Kardiyojenik şoku nasıl yönetelim?

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright @ 2017 Türk Kardiyoloji Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale