Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 11 Sayı: 2 / 2019


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Dr. Hakan Altay
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Dr. Umut Kocabaş


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu
KY Bülteni - Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni / "Mayıs Ayında Atinada Gerçekleştirilen ESC-Heart Failure 2019 Kongresinde Öne Çıkan Çalışmalar" Temmuz 2019 (2)
Mayıs Ayında Atinada Gerçekleştirilen ESC-Heart Failure 2019 Kongresinde Öne Çıkan Çalışmalar

Lung Ultrasound Guided Treatment in Ambulatory Patients with Heart Failure: A Randomized Controlled Clinical Trial (LUS-HF study)
Dergi: ESC-HF Congress Athens, May 2019
Akciğer Ultrasonunda görülen B-çizgileri ('comet') subklinik konjesyonu göstermektedir. Ayaktan hastalarda tedavi stratejisi olarak uygulanırsa kalp yetersizliğine bağlı akut dekompansasyonu azaltabi...

COMMANDER-HF çalışmasında,düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği olan sinüs ritmindeki hastalarda düşük doz rivaroksaban iskemik nörolojik olaylarda azalma sağladı
Dergi: ESC-HF Congress Athens, May 2019
...

Akut Kalp Yetersizliği Sebebiyle Hastaneye Yatırılan Hastalarda 24 Saat Istaroxim İnfüzyonunun Güvenlik ve Etkinliği
Dergi: ESC-HF Congress Athens, May 2019
...

Dirençli Hipertansiyon ve Kronik Renal Yetersizliği Olan Hastalarda Patiromer ile Spironolakton Kullanımına Olanak Sağlanması (AMBER): Kalp Yetersizliği Alt Grup Analizi
Dergi: ESC-HF Congress May 2019, Athens
...

KARDİYO – ONKOLOJİ ALANINDA ÖNE ÇIKANLAR
Dergi: ESC-HF Congress May 2019, Athens
...

2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.