[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 1 Sayı: 1 / 2018


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Neşe Çam
Y.K. Adına Kordinatör
Vedat Aytekin
Sekreter
Özlem Yıldırımtürk

Danışma Kurulu
Muzaffer Değertekin
Erdal Aktürk
Emin Evren Özcan
Asuman Kaftan
Hüseyin Şenocak
Ersel Onrat

Yürütme Kurulu
Ali Nazmi Çalık
Uğur Canpolat
Ümit Yaşar Sinan
Göksel Çinier
Üzeyir Rahimov
Serkan Ünlü
Alev Kılıçgedik
Alper Karakuş
Elif Hande Özcan Çetin
Sena Sert Şekerci
Füsun Helvacı
Gamze Babür Güler

Bülten Hazırlığı
Göksel Çinier
Ali Nazmi Çalık


 


Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni / "TKDGENÇ" Aralık 2018 (1)
Gençler ESC 2018 ve TCT 2018'i Değerlendiriyor

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Grubu olarak yılda dört defa yayınlanmak üzere bülten hazırlamaya karar verdik. Bu bültende uluslararası başlıca kongrelerden haberler ve yeni çıkan çalışmaları sizlerle paylaşacağız. İlk sayının Aralık 2018 tarihinde sonraki sayıların ise Ocak 2019 tarihinden başlamak üzere yılda 4 defa çıkarılması planlanmaktadır.

Bu ilk sayımızda ESC 2018 ve TCT 2018 Kongrelerinden haberleri ve başlıca çalışmaları derlemeye çalıştık. Bültenimiz hakkındaki görüş ve önerilerinizi bizler ile paylaşmanızı rica ediyoruz.

Saygılarımızla

Dr. Göksel Çinier
cinierg@gmail.com
Dr. Ali Nazmi Çalık
calik_nazmi@hotmail.com

Sayı Özeti
ESC Kongresi 2018, Münih
ARRIVE çalışmasında günlük 100 mg aspirinin plaseboya göre diyabeti olmayan ...
ASCEND çalışmasında ise 15 480 daha önce KV öyküsü olmayan diyabetik ...
GLOBAL-LEADERS çalışmasında sekonder korumada aspirin yerine ...
MITRA-FR idi. Düşük EF’li kronik kalp yetmezliğine bağlı ileri sekonder ...
COMMANDER-HF çalışmasında araştırmacılar düşük EF’li kalp yetmezliği ...
POET çalışmasında stabil sol kalp endokarditi olan hastalarda belirli bir ...
SCOT-HEART çalışmasında ise stabil göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda standart ...
High-STEACS çalışmasında AKS şüphesi olan 40 000 üzerinde hastada hs-troponin ...
ATTR-ACT çalışmasında ise tedavisiz prognozu oldukça kötü bir ...
ESC 2018 de 4 adet yeni kılavuz duyuruldu. Bunlar arteryel hipertansiyon …

TCT 2018 San Diego
COAPT çalışmasında, kılavuza uygun optimal medikal tedaviye (OMT) ...
MITRA‐FR çalışmasının ardından yayınlanmıştır. İki çalışmanın sonuçları ...
IMPERIAL çalışması periferik arter hastalarının tedavisinde kullanılan ...
CorMicA (Coronary Microvascular Angina) çalışmasında tıkayıcı koroner arter hastalığı ...
RADIOSOUND‐HTN çalışmasında dirençli hipertansiyon hastalarında ...
SECURE‐PCI çalışmasında akut koroner sendrom (AKS) ile başvuran ...
SYNTAX çalışmasının 5 yıllık sonuçları da ...
PREPARE‐CALC çalışmasının amacı kalsifiye koroner lezyonları olan ...
OAC‐ALONE çalışmasının amacı, atriyal fibrilasyon (AF) nedeni ile oral ...

 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.