İnfektif Endokarditten Korunma Kılavuzu

 1. Önsöz
 2. Giriş
  • Kılavuzun hazırlanması süreci ve kılavuz hazırlama grubu
  • Kılavuzun uygulamaya yansıtılabilmesi çabaları (Implementation)
 3. Bakteriyemiye yol açan işlemler
  • Diş ve ağızla ilgili girişimler
  • Solunum sistemine yönelik girişimler
  • Gastrointestinal girişimler
  • Ürogenital girişimler
  • Diğer girişimler
 4. İnfektif endokarditten korunmayı gerektiren durumlar
  • Yüksek riskli olgular
  • Orta riskli olgular
 5. İnfektif Endokardit İçin Profilaksi Rejimleri
  • Dental, oral, solunum sistemi veya özefagus ile ilişkili girişimlerde önerilen profilaksi rejimleri
  • Genitoüriner sisteme ve özefagus dışında kalan gastrointestinal sisteme uygulanan işlemlerde önerilen profilaksi rejimleri
  • Pratikte sık karşılaşılan sorunlar
  • Daha önceden antibiyotik kullanmakta olan hastalara nasıl profilaksi uygulanır?
  • İnfekte dokularla ilgili girişimlerde uygulanacak profilaksi rejimleri nelerdir?
  • Antikoagülan ilaç kullanan hastalarda infektif endokardit profilaksisi nasıl yapılır?
  • Kardiyak cerrahi geçirecek hastalarda infektif endokardit profilaksisi nasıl yapılmalıdır?
  • Kalp transplantasyonu yapılan hastalarda profilaksi gerekir mi?
 6. Kaynaklar
 7. Kılavuz Hazırlama Kurulu